Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu informuje, że podjął następujące decyzje obowiązujące od 21 lipca 2023 r.:

 1. W siedzibach Kierownictw Osiedli w godz. 7:00-17:00 (pon., czw.), 7:00-15:00 (wt., śr., pt.) działają Punkty Obsługi Mieszkańców, służące do kontaktu mieszkańców z Kierownictwami Osiedli oraz do pozostawiania przez nich korespondencji. Ponadto w Kierownictwach Osiedli są ustawione skrzynki podawcze w celu pozostawienia korespondencji w ww. godzinach.
 2. W siedzibie Zarządu Spółdzielni w godzinach przyjmowania interesantów (podanych na stronie internetowej Spółdzielni – osiedlemlodych.pl/kontakt), działają następujące Punkty Obsługi Mieszkańców:
 • dla osób chcących załatwić sprawy w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowymobsługa w pok. nr 10 (parter);
 • dla osób chcących załatwić sprawy w pozostałych działach merytorycznychobsługa w pok. nr 3 (parter)
 • kancelaria Spółdzielni – obsługa w pok. nr 18 (parter).

Przy wejściu do Zarządu dodatkowo ustawiono skrzynkę podawczą do pozostawiania korespondencji w godz. 7:00-17:00 (pon.), 7:00-15:00 (wt.-pt.).

 1. Ponadto obsługa mieszkańców i klientów prowadzona jest telefonicznie, mailowo i za pomocą poczty tradycyjnej w godzinach urzędowania jednostek Spółdzielni. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni – osiedlemlodych.pl i na tablicach informacyjnych w budynkach mieszkalnych.
 2. Kasy w siedzibach Zarządu i Kierownictw Osiedli są otwarte w dniach i godzinach zgodnie z harmonogramem dostępnym w odrębnym komunikacie (patrz poniżej). Zarząd rekomenduje, aby wpłat dokonywać za pomocą przelewów internetowych.

Ponadto uprzejmie informujemy, że kasy w jednostkach Spółdzielni są czynne w następujących godzinach:

 • w siedzibie Zarządu Spółdzielni: pon. (10:00-16:00), wt.-pt. (10:00-14:00) / 10. i 28. dnia miesiąca kasa czynna od 11:00 do 14:00;
 • w Kierownictwie Osiedla Piastowskiego: od 10. do 17. dnia każdego miesiąca – pon. (10:00-16:00), wt.-pt. (8:00-12:00);
 • w Kierownictwie Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych: od 10. do 17. dnia każdego miesiącapon.-śr., pt. (8:00-12:00), czw. (10:00-16:00);
 • w Kierownictwie Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej: od 10. do 17. dnia każdego miesiąca – pon.-śr., pt. (8:00-12:00), czw. (10:00-16:00);
 • w Kierownictwie Osiedli Lecha i Czecha: od 10. do 17. dnia każdego miesiąca – pon.-śr., pt. (8:00-13:00), czw. (9:00-16:00);
 • w Kierownictwie Osiedla Tysiąclecia: od 10. do 17. dnia każdego miesiąca – pon.-śr., pt. (8:00-13:00), czw. (10:00-16:00);
 • w Kierownictwie Osiedla Orła Białego: od 10. do 17. dnia każdego miesiąca – pon. (10:00-16:00), wt.-pt. (8:00-12:00);
 • w Kierownictwie Osiedla Rusa: od 10. do 17. dnia każdego miesiąca – pon. (10:00-16:00), wt.-pt. (8:00-12:00).

Obsługa mieszkańców odbywa się pojedynczo z zachowaniem środków ostrożności.