Kierownictwo Osiedla Rusa SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu w połowie września rozpoczęło kampanię edukacyjną pod nazwą Psi elementarz „Odpowiedzialny właściciel”, która ma na celu przypomnieć mieszkańcom o obowiązku przestrzegania zasad utrzymywania zwierząt domowych na terenie Miasta Poznania, w tym w szczególności w kwestii sprzątania nieczystości po psach.

W tym celu na klatach schodowych administrowanych przez Kierownictwo Rusa pojawiły się plakaty z elementarzem, czyli podstawowymi zasadami, jakimi powinien kierować się odpowiedzialny właściciel czworonoga. Na osiedlu pojawiły się nowe tabliczki z hasłem „Sprzątaj po swoim psie”, a także dozowniki na woreczki przeznaczone na psie odchody. Ponadto każdy gospodarz domu został zaopatrzony w takie woreczki.

Przypomnijmy, że Miasto Poznań od kilku lat prowadzi akcję edukacyjną „Kejter też poznaniak”, w którą Psi elementarz „Odpowiedzialny właściciel” w pełni się wpisuje i ją realizuje.