Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu, decyzją administracyjną z 18 czerwca 2019 r., wyznaczył Park Wilsona w Poznaniu jako ognisko wścieklizny.

W związku z ogniskiem wścieklizny zostało wydane Rozporządzenie nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożonego, nakazów i zakazów na tym terenie oraz jego oznakowania.

Mapa obszaru zagrożonego wyznaczonego rozporządzeniem:

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

  • organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę,
  • wprowadzania i wyprowadzania psów i kotów nieszczepionych przeciwko wściekliźnie z terenu i na teren obszaru zagrożonego.

W obszarze zagrożonym nakazuje się: 

  • poddanie szczepieniu przeciwko wściekliźnie wszystkich psów, które nie posiadają aktualnie ważnych szczepień przeciwko tej chorobie.

POWYŻSZE ZASADY OBOWIĄZUJĄ MIESZKAŃCÓW ORAZ OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA OBSZARZE ZAGROŻONYM DO ODWOŁANIA.

Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina, że szczepienie zwierząt jest obowiązkowe i należy je powtarzać każdego roku. Zaleca, aby objąć nim nie tylko psy, ale również koty, które wypuszczane są na zewnątrz, poza mieszkanie. W przypadku znalezienia martwego nietoperza lub innego zwierzęcia stałocieplnego w wyznaczonym obszarze zagrożenia, nie należy go dotykać oraz zgłosić do oficera dyżurnego Straży Miejskiej Miasta Poznania tel. 986.