…wmurowania aktu erekcyjnego pod fundamenty pierwszego budynku na Ratajach na os. Piastowskim 82-84.

„Kamień węgielny pod nowe osiedle został położony 18 lipca br. W 1967 r. zostanie oddanych do użytku 7 budynków 5-kondygnacyjnych, w których zamieszka 680 mieszkańców. W tym samym roku rozpoczęta zostanie również budowa dwóch tzw. desek czyli wieżowców 11-kondygnacyjnych dla 540 mieszkańców każdy. […] Założenia przyszłościowe przewidują oddawanie do użytku ok. 9-10 tys. izb mieszkalnych rocznie co stanowi 2 600 do 2 700 mieszkań. Będzie to możliwe dzięki budownictwo wielkopłytowemu; prefabrykaty będą produkowane przez budowany obecnie zakład pod Żegrzem. Cała jego produkcja zostanie wykorzystana wyłącznie do wznoszenia nowych Rataj” – w taki sposób „Życie Pometu” opisywało powstanie os. Piastowskiego i dzielnicy mieszkaniowej „Rataje” w 1966 roku.

A oto historia SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu:

Wielki kompleks mieszkaniowy zbudowany na prawym brzegu Warty nazywany jest przez poznaniaków „Ratajami”. Tymczasem tylko niewielka część bloków os. Piastowskiego i Jagiellońskiego stoi dziś na terenie dawnej dzielnicy Rataje, gdzie wcześniej istniała wieś o takiej samej nazwie. Warto zaznaczyć, że „rataj” to nazwa dawnego oracza. Wieś w 1253 r. nadali Poznaniowi prawem własności Książęta Wielkopolscy: Przemysław i Bolesław. Po kilkakrotnej zmianie właścicieli, dopiero w 1682 r. miasto przyjęło Rataje w posiadanie na stałe. Na początku XVIII w. wojna północna i zaraza morowa doszczętnie wyniszczyły Poznań oraz jego okolice. Opustoszałe Rataje zasiedlono niemieckimi osadnikami z Bambergu, zwanymi Bambrami. Przybysze okazali się świetnymi gospodarzami. Wkrótce zadomowili się wnosząc wiele nowego do miejscowej kultury. Po likwidacji fortyfikacji miejskich, co miało miejsce na początku XX wieku, Poznań włączył okoliczne wsie. Rataje stały się dzielnicą stolicy Wielkopolski w 1924 r. Ich rolniczy charakter przetrwał okres międzywojenny i wojnę. Osiedlili się tu znakomici ogrodnicy bułgarscy. Kiedy w 1953 roku zbudowano dzisiejszy most Królowej Jadwigi związał on na stałe Rataje z miastem.

Pomysł na nową dzielnicę mieszkaniową obejmującą tereny dawnej wsi Rataje, a w późniejszym czasie Żegrze i Chartowo, zrodził się 2 lata później. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Osiedle Młodych” powstała w 1958 roku jako Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, jest największą tego typu instytucją w Wielkopolsce. Obecną nazwę nosi od 1965 roku. Pierwsze inwestycje SM ,,Osiedle Młodych” związane były z ulicą Bogusławskiego, Rutkowskiego i os. Wierzbak w dzielnicy Jeżyce. Rozbudowa powojennego Poznania w kierunku wschodnim skłoniła do zagospodarowania prawego brzegu Warty  i w 1965 r. Spółdzielni powierzono budowę i eksploatację nowych osiedli mieszkaniowych na Ratajach w dzielnicy Nowe Miasto.

Pierwsze budynki oddano do użytku w 1968 r. Największy „boom” inwestycyjny to lata 70-te. Po roku 1989 w nowych warunkach ekonomiczno-finansowych w znaczny sposób została ograniczona budowa dalszych mieszkań. Nie oznaczało to jednak przerwania zaplanowanych prac. W połowie lat 90. powstawały nowe, ciekawsze architektonicznie budynki. Ostatnie inwestycje budowlane spółdzielni to bloki mieszkalne oddane do użytku w 2002 roku. Obecnie Spółdzielnia zarządza terenem o powierzchni 2.930 tys. m², na którym mieszka ponad 65 tys. osób, w tym 36 tys. członków. Zasoby Spółdzielni to 287 budynków mieszkalnych, a w nich 30.976 mieszkań i 77 budynków użytkowych.