W imieniu Ratajskiego Centrum Kultury informujemy, że od 11 do 15 stycznia 2021 r. (drugi tydzień ferii zimowych) Stowarzyszenie zorganizuje Ratajskie półkolonie „Zima 2021” dla dzieci klas I-IV szkół podstawowych. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godz. 7:30-16:00 będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Poznaniu na os. Rusa 56.

Zapisy na półkolonie będą prowadzone od 4 stycznia (godz. 17:00) wyłącznie przez Domy Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu (SP nr 6 nie prowadzi zapisów):

  • Dom Kultury „Na Skarpie”;
  • Dom Kultury „Jagiellonka”;
  • Dom Kultury „Jędruś”;
  • Dom Kultury „Orle Gniazdo”;
  • Dom Kultury „Jubilat”;
  • Dom Kultury „Polan Sto”;
  • Dom Kultury „Na Pięterku”.

4 stycznia będą odbywać się zapisy osobiste, natomiast w kolejne dni telefoniczne. Liczba miejsc jest ograniczona (7 grup po 12 uczestników), a płatności można dokonywać wyłącznie przelewem na konto Ratajskiego Centrum Kultury – 67 1020 4027 0000 1102 0732 8786.

Ze względu na epidemię koronawirusa program półkolonii będzie uwzględniał wytyczne MEN i GIS.

W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez:

Organizatorem Ratajskich półkolonii „Zima 2021” jest Ratajskie Centrum Kultury, partnerami natomiast Dział Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu oraz Szkoła Podstawowa nr 6 w Poznaniu.

Dokumenty:
Regulamin Ratajskich półkolonii „Zima 2021”
Oświadczenie COVID-19
Zgody dodatkowe
Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Ratajskim Centrum Kultury