Jakie remonty prowadzą obecnie Kierownictwa Osiedli SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu na Dolnym i Górnym Tarasie Rataj? Sprawdziliśmy to podczas letnich spacerów.

Kierownictwo Osiedla Piastowskiego

 • remont nawierzchni drogi na parkingu – os. Piastowskie 66, 69, 70 / prace zakończone w lipcu
 • remont loggii wraz z wymianą osłon balustrad – os. Piastowskie 36 / realizacja do sierpnia 2022 r.
 • remont loggii wraz z wymianą osłon balustrad – os. Piastowskie 40 – realizacja do listopada 2022 r.
 • odnowienie elewacji cokołu piwnicznego – os. Piastowskie 66-67, 68-69, 70-71 / prace ukończone
 • odnowienie elewacji cokołu piwnicznego – os. Piastowskie 28-29, 30-31, 32-33 – realizacja do września 2022 r.

Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych

 • podwyższenie balustrad balkonowych – os. Oświecenia 14-19, 20-25, 29-34 / prace na ukończeniu
 • podwyższenie balustrad balkonowych – os. Jagiellońskie 21-22 i 23-26, os. Powstań Narodowych 8-14 / realizacja do listopada 2022 r.
 • wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i cyrkulacji – os. Jagiellońskie 67-73, 74-80 / realizacja do grudnia 2022 r.
 • mycie i malowanie elewacji budynku – os. Jagiellońskie 94-98 / prace zakończone

Kierownictwo Osiedla Pomet

 • modernizacja placu zabaw – ul. Darzyborska 1-7 / rozpoczęcie prac we wrześniu
 • wymiana drzwi wejściowych do budynku – ul. Nadolnik 2-3 / rozpoczęcie prac we wrześniu
 • remont chodnika przy wieżowcu od strony garaży – ul. Krańcowa 50 / rozpoczęcie prac we wrześniu

Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej

 • remont balkonów wraz z odmalowaniem elewacji (ściana wschodnia) – osiedle Armii Krajowej 102,105 / prace zakończone
 • docieplenie ścian szczytowych z odmalowaniem – os. Armii Krajowej 63-69 / prace zakończone; os. Armii Krajowej 84-88, 89-94 / prace w trakcie realizacji
 • zmiana kolorystyki elewacji podłużnych – os. Bohaterów II Wojny Światowej 31-37 / prace w trakcie realizacji
 • remont balkonów ze zmianą kolorystyki elewacji (ściana południowa) – os. Bohaterów II Wojny Światowej 23-28 w trakcie
 • remont balkonów wraz ze zmianą kolorystyki elewacji (ściana wschodnia) – os. Rzeczypospolitej 3, 14 / prace zakończone
 • wymiana wodomierzy – os. Armii Krajowej 108-149 / prace w trakcie realizacji\
 • wymiana podzielników ciepła, głowic termostatycznych – os. Armii Krajowej 95,98,108-149, os. Rzeczypospolitej 1,3,14 / prace zakończone

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha

 • wymiana nawierzchni asfaltowej na kostką brukową na drodze osiedlowej – os. Czecha 80 / prace zakończone
 • wymiana opaski betonowej wokół budynku wraz z wymianą czyszczaków rur spustowych od rynien – os. Lecha 57-66 / prace zakończone

Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia

 • prace termomodernizacyjne i zmiana kolorystyki elewacji budynku – os. Tysiąclecia 45-54 / prace w realizacji
 • malowanie klatek schodowych – os. Tysiąclecia 33-42 / prace zakończone

Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan

 • malowanie klatek schodowych, piwnic i pomieszczeń ogólnego użytku – os. Stare Żegrze 167 – 170 – prace zakończone
 • remont daszków wiatrołapów – os. Stare Żegrze 131 – 132, 133 – 135 / prace zakończone
 • wymiana tablic zabezpieczeń WLZ w budynkach mieszkalnych – os. Polan 1, 4, 7, 14, 19, 22, 25, 30, 33, 39, 51, 53, os. Stare Żegrze 3, 7, 8, 9, 21, 34, 38, 50, 52, 57, 72, 73, 77, 145, 147, 149, 162, 180, 182 – prace zakończone
 • remont schodów przy wejściach do budynków – os. Polan 9, 10, 11, 18, 19, 23, 29, 30 – prace zakończone
 • wymiana nawierzchni chodnika na kostkę pozbrukową – os. Stare Żegrze 102 – 105 / prace zakończone
 • wymiana nawierzchni chodnika na kostkę pozbrukową – os. Stare Żegrze 29 – 32 / prace zakończone
 • wymiana ciepłomierzy mieszkaniowych – os. Stare Żegrze 187, 188, 189 / prace zakończone
 • wymiana wodomierzy mieszkaniowych – Polan 1 – 5, 6 – 8, 9 – 11, 12 – 17, os. Stare Żegrze 102 – 105, 106 – 108, 142 – 146, 161 – 166, 167 – 170, 176 – 179, 180 – 185 / prace w trakcie
 • wymiana okien – realizacja wniosków złożonych w poprzednim roku

Kierownictwo Osiedla Orła Białego:

 • remont jezdni i chodnika na odcinku od zakrętu przy Kościele do zakrętu przy Przedszkolu nr 178 / prace zakończone
 • remont pokrycia dachu z opierzeniem – os. Orła Białego 30-42 / realizacja do września 2022 r.
 • malowanie klatek schodowych – os. Orła Białego 63 – 66 / realizacja do września 2022 r.
 • malowanie parterów – os. Orła Białego 74 – 77 / realizacja do września 2022 r.
 • wykonanie instalacji hydrantowej wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu – os. Orła Białego 74 / realizacja do października 2022
 • wymiana instalacji kanalizacyjnej – poziomy w piwnicy – os. Orła Białego 3, 4, 43, 44, 45, 46, 74, 75, 76, 77 / realizacja do września 2022 r.
 • remont wind – os. Orła Białego 9, 23, 26, 51, 59, 66, 67, 78, 83, 85, 100, 112 / realizacja do grudnia 2022 r.
 • wymiana legalizacyjna wodomierzy – os. Orła Białego 6-28, 30-42, 45, 76, 77, 89-101, 106-119 / realizacja do grudnia 2022 r.
 • Remont chodników wokół budynków – os. Orła Białego 76, 77 / prace zakończone

Kierownictwo Osiedla Rusa

 • prace termomodernizacyjne i zmiana kolorystyki elewacji budynku – os. Rusa 115-119 / prace w realizacji
 • remont balkonów – os. Rusa 1-6, 23-30, 49-52 / realizacja do listopada 2022 r.
 • remont szczytów – os. Rusa 62-71 / realizacja do sierpnia 2022 r.
 • remont chodników – między budynkami na os. Rusa 86 i 119 / realizacja do września 2022 r.
 • remont windy – os. Rusa 130, 132 / realizacja do listopada 2022 r.
 • wymiana okien – realizacja wniosków złożonych w poprzednim roku