Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu informuje, że w dniu 27 marca 2020 r. podjął decyzję o niezamykaniu targowisk znajdujących się w zasobach Spółdzielni.

Ze względu na podjętą decyzję, Zarząd Spółdzielni nakazał dzierżawcom, najemcom sprzedającym w punktach otwartych (stragany, tzw. wystawki na wolnej przestrzeni) i klientom robiącym zakupy w wyżej wymienionych miejscach bezwzględne stosowania się od 30 marca br. do zaleceń wynikających z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz stanowiska Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w celu zapobiegania zagrożeniu jakim jest ryzyko zakażenia COVID-19 (koronawirus).

Ponadto, informujemy, że poszczególne Kierownictwa Osiedli wyposażą dzierżawców i najemców sprzedających w punktach otwartych (stragany, tzw. wystawki na wolnej przestrzeni) w niezbędne informacje w postaci komunikatów służące zapewnieniu bezpieczeństwa kupującym i sprzedającym.