W ubiegłym tygodniu rozpoczął się pierwszy etap modernizacji terenu na os.Oświecenia za  budynkiem nr 27. Całe przedsięwzięcie to wspólna inicjatywa Kierownictwa Osiedla Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych oraz Rady Osiedla Rataje.  Jeszcze w tym roku pojawią się nowe chodniki i przygotowana zostanie nawierzchnia pod nowe urządzenia zabawowe, które zostaną zakupione w 2017r. W przyszłym roku teren zostanie też zagospodarowany nową zielenią.