Jakie remonty prowadzą obecnie Kierownictwa Osiedli SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu na Dolnym Tarasie Rataj? Sprawdźmy!

Kierownictwo Osiedla Piastowskiego:

  • remont balkonów wraz z wymianą osłon – nr 36 (1 pion), nr 40 (2 piony), nr 115 (2 piony);
  • wymiana podposadzkowej instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicach wraz z przyłączami – budynki o numerach 2-4, 14-15, 28-29, 30-31, 32-33, 34-35, 66-67, 68-69, 70-71, 72-73, 107-108, 109-110, 111-112, 113-114.

Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych:

  • wymiana nawierzchni chodników na terenie przy placach zabaw – w pobliżu budynków o numerach 56-61, 122-12 na os. Jagiellońskim (prace zakończone);
  • zmiana kolorystyki elewacji budynków – nr 62-66 i 67-73 na os. Jagiellońskim (prace zakończone), nr 98-103 na os. Oświecenia.

Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej:

  • wymiana docieplenia ścian szczytowych budynku i zmiana kolorystyki elewacji – nr 95 na os. Armii Krajowej;
  • kompleksowa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – nr 77-83, 84-88 na os. Armii Krajowej, nr 9-15, 39-45 os. Bohaterów II Wojny Światowej, nr 86-92, 93-99 na os. Rzeczypospolitej (prace zakończone).