Na ratajskich osiedlach rozpoczął się już sezon remontowy. Poniżej znajdziecie Państwo plan remontów przewidzianych na 2018 rok. W części 1 prezentujemy osiedla: Piastowskie, Jagiellońskie, Oświecenia, Powstań Narodowych, Pomet, Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej, Rzeczypospolitej, Lecha i Czecha.

Kierownictwo Osiedla Piastowskiego

 • roboty stolarskie – wymiana uszkodzonych drzwi i witryn na lokalach użytkowych – os. Piastowskie 56, 60, 61;
 • roboty ślusarskie – wymiana uszkodzonej wentylacji – os. Piastowskie 63;
 • roboty sieciowe – zabezpieczenie zejścia przed zalewaniem – os. Piastowskie 25;
 • roboty drogowe – wykonanie nowej nawierzchni chodnikowej – od szczytu na os. Piastowskim 24 oraz chodników pomiędzy niskimi budynkami na jednostce A1;
 • mała architektura – modernizacja placów zabaw na jednostce A1, A2, A3;
 • wymiana okien w mieszkaniach zgodnie z oceną techniczną;
 • wymiana dźwigów małych – os. Piastowskie 19, 59, 61, 98;
 • docieplenie szczytów – os. Piastowskie 56-62, 97-103;
 • roboty dekarskie – wymiana pasów nadrynnowych – os. Piastowskie 2-4, 5-7, 8-10, 11-13, 14-16;
 • montaż turbowentów wg wykazu po przeglądzie kominiarskim – os. Piastowskie 18,19,20, 32,33,34, 49,50,52,68,71,73, 56, 89,94,94,96,109,111,113, 99,103;
 • wymiana inst. wod-kan i cw oraz modernizacja instalacji gazowej – ul. Św. Rocha 2,4,6, ul. Kórnicka 26;
 • wymiana pochwytów na poręczach – os. Piastowskie 2-35, 43-73, 82-114;
 • wymiana drzwi wahadłowych – os. Piastowskie 2-35, 43-73, 82-114;
 • remont chodników – os. Piastowskie 24, 36, 28-35, 49-51, 82-84, 88-90.

Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych

 • malowanie klatek schodowych i korytarzy – os. Jagiellońskie 12/13;
 • wykonanie zasilania układu przeciwpożarowego – os. Jagiellońskie 12/13;
 • wymiana stolarki okiennej – os. Jagiellońskie 1-26, 31-127, os. Oświecenia, os. Powstań Narodowych;
 • montaż pochwytów – os. Jagiellońskie 12/13, 35-41, os. Oświecenia 27/28, 91-97, os. Powstań Narodowych 50-55;
 • podniesienie balustrad balkonowych – os. Jagiellońskie 3-4, os. Oświecenia 8-13, os. Powstań Narodowych 22-28;
 • wymiana poziomów z.w. i c.w. – os. Jagiellońskie 1-2, 3-4;
 • montaż pionu przeciwpożarowego – os. Jagiellońskie 12/13;
 • modernizacja domofonów – os. Jagiellońskie 15-16, 17-18, os. Powstań Narodowych 34, 35;
 • wymiana nawierzchni, malowanie, miejscowe naprawy nawierzchni – os. Jagiellońskie 1-26, 31-127, os. Oświecenia, os. Powstań Narodowych;
 • naprawa czół płyt balkonowych – os. Jagiellońskie 31-34, 35-41, 42-48, os. Oświecenia 65-69, 70-76, 77-83, 84-90, 91-97, 104-112, os. Powstań Narodowych 3-7, 39-43;
 • malowanie klatek schodowych – os. Jagiellońskie 35-41, os. Oświecenia 27/28, 91-97, os. Powstań Narodowych 50-55;
 • malowanie opierzeń balkonów – os. Jagiellońskie 49-55, 56-61, 67-73, 74-80, 81-87, 113-119, 122-127, os. Powstań Narodowych 8-14, 15-21, 21-22;
 • czyszczenie i malowanie elewacji – os. Jagiellońskie 31-34, 35-41, os. Oświecenia 65-69, 104-112;
 • roboty elektryczne – wymiana instalacji – os. Oświecenia 27/28, os. Powstań Narodowych 50-55;
 • wykonanie zasilania układu przeciwpożarowego – os. Oświecenia 27/28, 57/58;
 • wymiana wentylatorów dachowych – os. Oświecenia 27/28, 57/58, 62-63;
 • modernizacja sterowania systemem wentylacji – os. Oświecenia 27/28, 57/58, 62-63;
 • wymiana instalacji gazowej – os. Jagiellońskie 31-34, os. Oświecenia 20-25, os. Powstań Narodowych 3-7;
 • wymiana instalacji wodociągowej – os. Jagiellońskie 31-34, os. Oświecenia 20-25;
 • wymiana instalacji wod.-kan. – os. Powstań Narodowych 3-7;
 • wymiana pionów kanalizacyjnych – os. Jagiellońskie 31-34;
 • modernizacja dźwigu – os. Powstań Narodowych 34;
 • roboty dekarskie – wymiana zadaszeń nad straganami, wymiana płyt na lity poliwęglan oraz usuwanie usterek na pawilonach;
 • reorganizacja i remont nawierzchni parkingu na os. Jagiellońskim – os. Jagiellońskie 1-2;
 • dokończenie remontu chodników wokół pawilonów – os. Oświecenia 59, 60;
 • miejscowe naprawy nawierzchni asfaltowej ulic i chodników;
 • odnowienie linii oznakowania poziomego na jezdni, parkingach i targowisku;
 • modernizacja placów zabaw.

Kierownictwo Osiedla Pomet

 • roboty drogowe i małej architektury – zagospodarowanie terenu po wschodniej stronie budynku przy ul. Krańcowej 54 (likwidacja nawierzchni asfaltowej, budowa chodnika z funkcją drogi pożarowej, elementy małej architektury, zieleń);
 • przebudowa boksu na odpady za pawilonem – ul. Warszawska 93/95;
 • wymiana wodomierzy – ul. Krańcowa 48;
 • docieplenie stropów piwnic – ul. Krańcowa 50;
 • malowanie budynku wewnątrz – ul. Krańcowa 52;
 • montaż zaworów gazowych podpionowych – ul. Krańcowa 54;
 • wymiana wodomierzy – ul. Konarskiego 28-34;
 • remont poziomu zimnej wody – ul. Konarskiego 28-34;
 • remont kotłowni gazowej – ul. Darzyborska 1-7.

Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej

 • docieplenie stropodachu – os. Armii Krajowej 95;
 • odnowienie elewacji wejściowej (mycie) – os. Armii Krajowej 70-76;
 • remont nawierzchni chodnika od ul. Kruczej do pawilonu na os. BIIWŚ 33;
 • utwardzenie z kostki brukowej powierzchni gruntowej pod parking – os. BIIWŚ przy ul. Orlej;
 • malowanie klatek schodowych – os. BIIWŚ 53-59;
 • wymiana drzwi i zejścia na dach (bhp) – os. BIIWŚ 31-37;
 • instalacja hydrantowa – os. BIIWŚ 31-34;
 • wykonanie opaski i chodnika z kostki brukowej wraz z likwidacją tarasu przy Barze „Kmicic” na os. Rzeczypospolitej;
 • ocieplanie szczytów – os. Rzeczypospolitej 13, 34, os. Armii Krajowej 70,76, 95 (strona południowa i północna);
 • ocieplenie stropu piwnic – os. Rzeczypospolitej 35-41, 50-56, 71-76, 105-110, Armii Krajowej 4-10, 11-17, 18-24, 25-30, 36-42, 70-76, 89-94;
 • wymiana instalacji c.o. – os. Rzeczypospolitej 57-63, 64-70, os. Armii Krajowej 43-49, 50-56, os. BIIWŚ 60-66;
 • remont dźwigu – os. Rzeczypospolitej 1, os. Armii Krajowej 105;
 • stolarka okienna (ze zwrotami);
 • wymiana wodomierzy (legalizacja) – 3 osiedla;
 • remont posadzek loggii wg stanu technicznego – 3 osiedla;
 • uszczelnienie kominów wentylacyjnych – 3 osiedla
 • naprawa dróg i parkingów osiedlowych – 3 osiedla;
 • odnawianie pasów i znaków poziomych – 3 osiedla;
 • nawierzchnie chodników, placów oraz dróg – 3 osiedla;
 • remonty urządzeń domofonowych – 3 osiedla.

Kierownictwo Osiedla Lecha-Czecha

 • naprawa cokołów – os. Lecha 121;
 • budowa infrastruktury małej architektury (chodniki, place) – os. Lecha 39-42;
 • budowa drogi wjazdowej do „Biedronki” – os. Czecha 73;
 • malowanie klatek schodowych – os. Lecha 31-36;
 • wymiana wodomierzy (koniec legalizacji) – os. Lecha 15-20, 122-129;
 • wymiana dźwigów 2szt. – os. Lecha 15;
 • wymiana nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki brukowej – os. Lecha 2-13;
 • malowanie klatek schodowych – os. Czecha 19-25;
 • kompleksowa wymiana instalacji c.o. – os. Czecha 42-48;
 • wymiana oświetlenia na klatkach schodowych na ledowe z czujnikiem zmierzchu i ruchu w budynkach niskich – os. Czecha 19-139;