Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu informuje, że w dniu 22.05.2017 r. (pismo wpłynęło do Zarządu w dniu 23.05.2017 r.) Pani Danuta Krenz zrezygnowała z kandydowania na członka Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020 , kandydująca z 12 części Walnego Zgromadzenia, pozycja nr 2 na os. Czecha.