Od początku września do listopada w Klubie „Cybinka” w każdą środę o godz. 16.00-17.00 odbywały się zajęcia poświęcone pracą ręcznym. Celem spotkań Seniorów z Osiedla POMET było wykonanie wełnianych czapek, szali, rękawiczek, skarpet, poncza damskiego oraz kominów, które wkrótce zostaną przekazane dla podopiecznych Domu Opieki Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu. Wszystkim uczestnikom biorących udział w zajęciach serdecznie dziękujemy oraz Radzie Osiedla Warszawskie POMET-Maltańskie za zakupienie materiału do prac ręcznych.