Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami to podstawowe cele spółdzielni mieszkaniowych, w tym „Osiedla Młodych”, a składają się na nie prawidłowa eksploatacja zasobów mieszkaniowych i lokalowych, realizacja bieżących remontów mających na celu naprawy i konserwacje budynków oraz ich otoczenia, kontrole i przeglądy techniczne oraz dbanie o dobrą kondycję finansową.

Remonty, remonty, remonty – na ratajskich osiedlach toczą się od wiosny do jesieni. Co wchodzi w ich zakres i w jaki sposób są finansowane? No właśnie, to dzięki gromadzonemu na osiedlach funduszu remontowym powstającym w oparciu o uiszczane opłaty za mieszkania, Spółdzielnia przeprowadza różnego rodzaju prace, m.in. roboty dekarskie, instalacyjne, elektryczne, gazowe, stolarskie, malarskie, drogowe, ogólnobudowlane oraz konserwację zieleni. Jednak największe nakłady finansowe pochłania termomodernizacja, czyli docieplanie ścian zewnętrznych budynków, której głównym zadaniem jest zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w blokach mieszkalnych. Obecnie podczas przeprowadzania tego typu prac Spółdzielnia dokonuje zmian kolorystyki elewacji budynków, które zyskują nowoczesne i nienachalne barwy zgodnie z obowiązującymi trendami architektonicznymi i kolorystycznymi.

W zależności od potrzeb danej nieruchomości na osiedlach co roku przeprowadzone są  prace związane z instalacjami gazową, wodno-kanalizacyjną i elektryczną polegające na wymianie tzw. pionów ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania, a także wymianą wodomierzy. Kierownictwa Osiedli nie zapominają także o otoczeniu budynków – naprawie dróg osiedlowych, systematycznej konserwacji zieleni, budowie nowych placów zabaw, siłowni zewnętrznych i boisk wielofunkcyjnych.

A oto wybrane remonty na Ratajach, Żegrze i Chartowie. Poprosiliśmy Kierowników Działów Technicznych spółdzielczych osiedli o wybór 1 najważniejszego ich zdaniem remontu, który jest obecnie realizowany przez poszczególne Kierownictwa Osiedli.

Kierownictwo Osiedla Piastowskiego:

  • remont wind w wejściach o numerach 36, 57, 59, 97 (W najbliższym czasie rozpocznie się remont wind w wejściach o numerach 21 i 102.)

Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych:

  • wykonanie modernizacji wewnętrznych linii zasilających oraz malowanie parteru, pietra A, klatek schodowych, przedsionków i korytarzy lokatorskich wraz z wymianą opraw oświetleniowych w budynku na os. Oświecenia 57

Kierownictwo Osiedla Pomet:

  • remont pionów balkonów w budynku przy ul. Krańcowej 54

Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej:

  • wymiana ocieplenia ścian szczytowych wraz ze zmianą ich kolorystki w 5 budynkach o numerach 25-30, 31-35, 36-42, 43-49, 50-56 na os. Armii Krajowej oraz w 5 budynkach o numerach 21-27, 28-34, 35-41, 57-63, 64-70 na os. Rzeczypospolitej

Kierownictwo Osiedli Lecha i Czecha:

  • modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach o numerach 57-66 i 67-78 na os. Lecha

Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia:

  • wymiana zaworów gazowych podpionowych w budynkach o numerach 16-25 i 33-42 na os. Tysiąclecia

Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan:

  • remont chodników i schodów wraz z poręczami – os. Stare Żegrze 5, 36, 37, 48, 51-52, 58, 67, 71, 105, 106, 171, 187; os. Polan 15, 23, 28, 34, 40, 41, 100

Kierownictwo Osiedla Orła Białego:

  • remont balkonów w budynkach o numerach 4 i 119 na os. Orła Białego (podczas remontu zastosowano nową technologię wykonania robót, tzw. system posadzki wentylowanej)

Kierownictwo Osiedla Rusa:

  • remont instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją w budynku o numerach 121-129 na os. Rusa

Powyższe remonty realizowane są w tzw. funduszu remontowego danej nieruchomości. Z kolei prace termomodernizacyjne prowadzone są z środków pozyskanych z działalności gospodarczej (wynajem lokali użytkowych i dzierżawa terenów). Obecnie prace dociepleniowe trwają na os. Orła Białego 4. Dodatkowo elewacja budynku zmieni swoją kolorystykę, która została wybrana przez mieszkańców w Akcji „Wybieramy projekt” w 2019 roku.

Przypominamy, że o remontach, ale także innych działaniach Kierownictw i Rad Osiedli można przeczytać w comiesięcznych podsumowaniach, które publikowane są na stronie internetowej Spółdzielni – www.osiedlemlodych.pl.