Zapraszamy na wywiad z Ireneuszem Schillerem, Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, która w październiku kończy 65 lat.

– Rok 2023 jeszcze się nie skończył. Jednak można już śmiało powiedzieć, że dla Osiedla Młodych był to dość intensywny czas.

Na podsumowania pewnie przyjdzie odpowiednia pora, bo przed nami jeszcze jeden kwartał 2023 roku. Natomiast z pewnością muszę powiedzieć, że to dla Spółdzielni „Osiedle Młodych” rok pełen wyzwań na wielu płaszczyznach. Praktycznie już w styczniu rozpoczęliśmy przygotowania do organizacji obrad Walnego Zgromadzenia po 3-letniej przerwie spowodowanej pandemią. Obecnie wdrażamy nowy system informatyczny, który całkowicie zmieni organizację pracy w Spółdzielni, a także stworzy nowe przestrzenie do komunikacji z mieszkańcami. Przed nami także trudne decyzje zawiązane z inwestycjami w odnawialne źródła energii. A obecnie jesteśmy w trakcie obchodów 65. urodzin Spółdzielni – jest to wspaniała okazja do spotkań i rozmów z mieszkańcami. Trzeba więc obiektywnie stwierdzić, że sporo się dzieje.

– Powróćmy więc do tegorocznego Walnego Zgromadzenia. Wiele Spółdzielni w naszym kraju po epidemii koronawirusa w 2023 roku wreszcie wróciło do spółdzielczej corocznej rutyny. Covid-19 pokazał coś nowego w relacjach zarządcy nieruchomości-mieszkańcy?

Obrady Walnego Zgromadzenia zawsze są dla nas, zarządzających Spółdzielnią, niezwykle wartościowe – pozwalają poznać problemy mieszkańców, co ich trapi, co należy poprawić, ale także umożliwiają nam przekazanie bardzo ważnych informacji, np. dotyczących kondycji finansowej Spółdzielni, inwestycji realizowanych na osiedlach czy przedstawienie nowej kadry zarządzającej. Epidemia koronawirusa pokazała, jak ważny jest tradycyjny kontakt z ludźmi. Nowoczesna technologia, tak popularna teraz, nie zastąpi jednak spotkań twarzą w twarz. Bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję, by spotkać się z mieszkańcami naszych osiedli.

Dodam też, że Walne Zgromadzenie 2023 także dla pracowników było bardzo dużym wydarzeniem pod kątem organizacyjnym. W tym roku po kilkuletniej przerwie spodziewaliśmy się, że frekwencja na obradach będzie bardzo wysoka i tak też było. Spółdzielnia w swoich zasobach nie posiada tak dużych sal, by pomieścić kilkaset osób, w związku z tym należało podjąć współpracę z podmiotami zewnętrznymi. Dzięki uprzejmości dyrekcji poznańskich szkół, większość zebrań odbyła się po sąsiedzku, właśnie w placówkach oświatowych, które znajdują się blisko miejsca zamieszkania naszych mieszkańców.

Ze względu na epidemię koronawirusa, w latach 2020, 2021 oraz 2022 nie odbyły się stacjonarne obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, a co za tym idzie nie odbyły się także wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni. Kadencja tego organu została wówczas ustawowo wydłużona. W związku z tym, jedną z najważniejszych decyzji, którą podjęli w tym roku członkowie Spółdzielni był właśnie wybór nowej Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026. Były to pierwsze wybory do Rady Nadzorczej, podczas których zaobserwowaliśmy tak aktywną kampanię wyborczą. Organizowano wiece wyborcze, spotkania z mieszkańcami, wywiady w lokalnych mediach, a kandydatów z ulotkami można było spotkać podczas pikników rodzinnych organizowanych w naszej dzielnicy. Sporo działo się także w przestrzeni internetowej.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie było niezwykłe i pod wieloma względami przypominało pamiętną Arenę z 2000 roku. Średnia frekwencja wyniosła 11,5 %. W poprzednich latach było to zaledwie 1,5-3 %, co tylko potwierdza, że zorganizowane w tym roku obrady spotkały się z ogromnym zainteresowaniem członków. Najwyższą frekwencję odnotowaliśmy na os. Tysiąclecia, było to 19,4 %.

W imieniu Zarządu i Kierownictw Osiedli naszej Spółdzielni chciałbym podziękować mieszkańcom za tak liczne przybycie na  Walne Zgromadzenie. Tak wysoka frekwencja świadczy o tym, że członkowie Spółdzielni interesują się Spółdzielnią i chcą mieć wpływ na to, co dzieje się na ich osiedlach.

– W tym roku Spółdzielnia obchodzi Jubileusz 65-lecia istnienia. Czy przygotowaliście Państwo coś wyjątkowego z tej okazji dla mieszkańców?

 Mówi się o tym często, jednak będę to powtarzać – „Osiedle Młodych” kulturą stoi, a świadczy o tym szeroka oferta zajęć i wydarzeń organizowanych przez ratajskie domy kultury. Wszyscy wiedzą, jak jest ona ważna dla naszych mieszkańców – zarówno tych najmłodszych jak i tych starszych. W końcu „łączymy pokolenia” – taka jest nasza misja, takie jest nasze motto działania.

 Jubileusz, a właściwie 65. urodziny Spółdzielni świętowaliśmy podczas pikników plenerowych zorganizowanych na osiedlach Piastowskim, Orła Białego i Polan w czerwcu i na osiedlach Lecha, Rzeczypospolitej, Rusa i Pomet we wrześniu. Byłem pod wrażeniem różnorodności atrakcji, jakie zaproponowaliśmy uczestnikom wydarzeń, za co bardzo dziękuję organizatorom. Trzeba też przyznać, że nawet pogoda była naszym niesamowitym sprzymierzeńcem, bo w przypadku tzw. plenerów ma ona zasadnicze znaczenie. Widząc uśmiechy na twarzach mieszkańców, jestem pewien, że taka forma obchodów jubileuszu przypadła im do gustu. Jednak to nie koniec, już niedługo zaprezentujemy ciekawy projekt pod hasłem „Ludzie Rataj”. Liczę, że spotka się on z pozytywną opinią mieszkańców.

 Korzystając z okazji, chciałbym członkom i mieszkańcom Spółdzielni „Osiedle Młodych” złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji 65-lecia. Ten jubileusz jest naszym wspólnym świętem – mieszkańców, pracowników i samorządowców.

– Na początku naszej rozmowy wspomniał Pan, że 2023 rok to czas wyzwań. Co zaliczyłby Pan do tych największych?

Tych wyzwań co roku jest bardzo dużo. Staramy się podejmować takie decyzje, by mieszkańcy byli zadowoleni z życia na poznańskich Ratajach. Naszym priorytetem jest utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w optymalnym stanie technicznym i estetycznym. Jednak nie wszystko możemy zrobić od razu, a potrzeb jest sporo. Jedną z nich jest zakończenie procesu docieplania budynków. Spośród niespełna 290 budynków znajdujących się w naszych zasobach, ok. 30 z nich wymaga jeszcze termomodernizacji. Jednak wysokie koszty materiałów i usług budowlanych, a także nowe wymogi techniczne spowodowały, że tempo prac w tym zakresie w ostatnich dwóch latach spadło. Wybierając budynki do docieplenia bierzemy przede wszystkim po uwagę kwestie techniczne. Zdajemy sobie sprawę, że te decyzje nie zawsze spotykają się z akceptacją mieszkańców, zwłaszcza tych budynków, które czekają w „kolejce”. Musimy także pamiętać, że w naszej Spółdzielni, mieszkańcy nie są obciążani kosztami prac termomodernizacyjnych w tzw. opłatach czynszowych. Budynki docieplamy z funduszy pozyskanych z działalności gospodarczej, czyli wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenów. Środki na ten cel musimy więc wypracować.

W celu polepszenia komunikacji z mieszkańcami oraz lepszej organizacji pracy, w ubiegłym roku Zarząd wraz z Radą Nadzorczą podęli decyzję o zakupie i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego. Wśród modułów, które usprawnią codzienną pracę Spółdzielni w zakresie kadr i płac, księgowości, oraz spraw członkowsko-mieszkaniowych i technicznych, znajdzie się – z punktu widzenia członków najważniejszy z nich – Mobilny System Obsługi Mieszkańca. Ta funkcjonalność pozwoli zrealizować jeden z priorytetowych celów Spółdzielni – poprawę jakości obsługi mieszkańców. Nowy system informatyczny umożliwi także publikację najważniejszych dokumentów Spółdzielni.

Znaczącym problemem, z którym się borykamy, jest również brak optymalnej liczby miejsc parkingowych na osiedlach i traktowanie naszych osiedli jako parkingów buforowych przez mieszkańców spoza Poznania. Pomimo tego, że co roku staramy się wygospodarować nowe miejsca postojowe, problem ten występuje nadal. Projektując parkingi przy budynkach spółdzielczych powstałych w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, brano pod uwagę znacznie mniejszą liczbę samochodów. Obowiązywał wtedy bowiem inny wskaźnik miejsc parkingowych. Tereny wokół budynków z wielkiej płyty mają określoną powierzchnię, na której z kolei obowiązują ograniczenia w zabudowie w postaci zapisów prawa miejscowego. Przepisy te oraz możliwości finansowe ograniczają perspektywy budowy nowych miejsc postojowych, np. w postaci parkingów wielopoziomowych. W tym roku powołaliśmy zespół, który zajął się problemem braku miejsc postojowych na Ratajach, Żegrzu i Chartowie. W najbliższym czasie zaproponujemy mieszkańcom optymalne rozwiązania oraz przeprowadzimy konsultacje społeczne.

Od kilku już lat współpracujemy z poznańskim dostawcą ciepła w zakresie efektywności energetycznej budynków. Aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r., a taki cel założyła Unia Europejska, działania są konieczne. W związku z tym w kwietniu tego roku Veolia Energia Poznań S.A. i SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu zdecydowały się na podpisanie listu intencyjnego na rzecz współpracy w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków Spółdzielni. Cieszę się, że ponownie będziemy mieli okazję współpracować z Veolią, już na większą skalę. Wdrażane technologie będą miały za zadanie przede wszystkim ograniczenie strat ciepła w naszych budynkach, a w kolejnym etapie jej odzyskiwanie. Mam nadzieję, że mieszkańcy docenią te rozwiązania.

– W jednym z wywiadów powiedział Pan, że spotkania z mieszkańcami są dla Pana inspirujące i dają energię do działania i pracy. Nadal Pan podtrzymuje to zdanie?

Zdecydowanie tak, codzienna praca zarówno moja jak i innych pracowników jest z myślą o mieszkańcach, to oni zamieszkują nasze osiedla, korzystają z oferty domów kultury, są klientami lokali użytkowych. Pisma, maile i telefony czy aplikacje są oczywiście bardzo przydatne, ale nic tak jak rozmowa nie pozwala poznać drugiego człowieka i jego potrzeb. Widzę, że mieszkańcy, z którymi mam okazję spotykać się podczas dyżurów w Zarządzie, czy przy okazji wydarzeń kulturalnych, również to doceniają. Dlatego też już w październiku tego roku zapoczątkujemy systematyczne spotkania z mieszkańcami. Chcemy się z Państwem spotykać i poznawać Państwa opinie na różnorakie tematy, i te łatwiejsze i trudniejsze. Bo rozmowy z mieszkańcami są najważniejsze.

Rozmowę przeprowadziła: Wioletta Łechtańska-Błaszczak, 20 września 2023 r.