W sierpniu 2021 r. na terenie przy ul. Wagi, ul. Bliźniąt i ul. Lwa jego właściciel – spółka PKP, wprowadził płatny parking, co w efekcie uniemożliwiło bezpłatne parkowanie na ok. 140 miejscach postojowych. Powyższa decyzja spowodowała, że mieszkańcy tamtejszych wspólnot poszukując darmowych miejsc parkingowych, pozostawiali samochody na terenach SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu. W konsekwencji doszło do ograniczenia liczby miejsc postojowych dla mieszkańców wieżowców o numerach 11, 12 i 13 na os. Rusa. Po przeanalizowaniu rozwiązań prawnych oraz technicznych, Zarząd, Kierownictwo i Rada Osiedla Rusa podjęli decyzję, dzięki której w najbliższym czasie dojdzie do rozwiązania ww. problemu.

Kierownictwo Osiedla Rusa o planach postawienia parkometrów przez PKP i firmę APCOA przy ul. Wagi, ul. Bliźniąt i ul. Lwa, nie zostało poinformowane. Mieszkańcy Spółdzielni od momentu wprowadzenia płatnego parkingu na sąsiednim terenie, wielokrotnie zgłaszali problemy ze znalezieniem miejsc postojowych. Parkowali więc w miejscach do tego nieprzeznaczonych, niszcząc w ten sposób tereny zielone Spółdzielni.

Problem z brakiem miejsc parkingowych jest powszechny, dotyczy nie tylko terenów Spółdzielni. Aktualnie występuje on również w zagęszczonej zabudowie deweloperskiej. Projektując parkingi przy budynkach spółdzielczych powstałych w latach 70. i 80. brano pod uwagę znacznie mniejszą liczbę samochodów. Obowiązywał wtedy bowiem inny wskaźnik miejsc parkingowych (ile miejsc parkingowych powinno przypadać na jedno mieszkanie). Ponadto tereny wokół wielkopłytowych budynków, jak również te z nową zabudową deweloperską mają określoną powierzchnię, na której z kolei obowiązują ograniczenia w zabudowie w postaci zapisów prawa miejscowego – MPZP. Przepisy te oraz możliwości finansowe inwestorów ograniczają perspektywy budowy nowych miejsc postojowych.

W związku z powyższym Kierownictwo Osiedla Rusa podjęło działania w celu zabezpieczenia dostępu do istniejących na terenie Spółdzielni miejsc parkingowych dla mieszkańców budynków o numerach 11, 12 i 13. Spółdzielnia przystąpiła do zorganizowania w rejonie wspomnianych budynków parkingu płatnego. Z obowiązku uiszczania opłat zwolnieni będą mieszkańcy ww. nieruchomości.