Na dachu budynku o numerze 11 na os. Rusa trwa obecnie montaż pierwszej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni instalacji fotowoltaicznej.

Kierownictwo Osiedla Rusa zdecydowało się na ten krok z dwóch powodów: ekonomicznego oraz ekologicznego. Największą korzyścią korzystania z paneli fotowoltaicznych jest ograniczenie wydatków mieszkańców na energię elektryczną części wspólnych budynku – zwłaszcza w obliczu faktu, że przyszłość rysuje się pod znakiem podwyżek cen prądu. Jednak za montażem instalacji fotowoltaicznej przemawiają nie tylko kwestie oszczędnościowe. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie elektrycznym jest istotne z punktu widzenia środowiska naturalnego. Należy pamiętać, że wciąż znaczny udział w produkcji energii w kraju mają paliwa kopalne, od których należy stopniowo odchodzić.

Dla tej inwestycji wybrany został budynek 16-kondygnacyjny mieszkalny ze względu na wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną dla części wspólnych bloku. Wyprodukowana energia z paneli fotowoltaicznych będzie pokrywała zapotrzebowania budynku w energię i zostanie wykorzystywana do zasilania wind, wentylatorów, hydroforów oraz oświetlenia na klatkach schodowych i korytarzach lokatorskich.