Jeszcze w tym roku na dachu budynku o numerze 11 na os. Rusa planowana jest inwestycja polegająca na montażu pierwszej w zasobach mieszkaniowych SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu instalacji fotowoltaicznej.

Kierownictwo Osiedla Rusa zdecydowało się na ten krok z dwóch powodów: ekonomicznego oraz ekologicznego. Największą korzyścią korzystania z paneli fotowoltaicznych jest ograniczenie wydatków mieszkańców na energię elektryczną części wspólnych budynku – zwłaszcza w obliczu faktu, że przyszłość rysuje się pod znakiem podwyżek cen prądu. Jednak za montażem instalacji fotowoltaicznej przemawiają nie tylko kwestie oszczędnościowe. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie elektrycznym jest istotne z punktu widzenia środowiska naturalnego. Należy pamiętać, że wciąż znaczny udział w produkcji energii w kraju mają paliwa kopalne, od których należy stopniowo odchodzić.

Dla tej inwestycji wybrany został budynek 16-kondygnacyjny mieszkalny ze względu na wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną dla części wspólnych bloku. Wyprodukowana energia z paneli fotowoltaicznych będzie pokrywała zapotrzebowania budynku w energię i zostanie wykorzystywana do zasilania wind, wentylatorów, hydroforów oraz oświetlenia na klatkach schodowych i korytarzach lokatorskich.

Pod koniec lipca br. został ogłoszony przetarg dwustopniowy na zaprojektowanie i budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku na os. Rusa 11. O finalnym wyborze wykonawcy zadecydowały 3 kluczowe kwestie: cena ofertowa budowy instalacji fotowoltaicznej, doświadczenie oferenta w podobnych realizacjach potwierdzone referencjami oraz zaproponowany sposób montażu paneli słonecznych do połaci dachowej.

Koszt zaproponowanej instalacji paneli słonecznych opiewa na kwotę ok. 210 tys. złotych, które zostaną pokryte z funduszu remontowego nieruchomości. Według wstępnych prognoz inwestycja powinna zwrócić się w terminie 10 lat, w związku z tym należy ją traktować dalekosiężnie.

Warto także podkreślić, że montaż paneli dotyczy budynku nr 11, natomiast na inwestycji zyskają także mieszkańcy wieżowców o numerach 12 i 13, ponieważ te 3 budynki tworzą jedną nieruchomość i energia elektryczna części wspólnych jest rozliczana łącznie.