14 kwietnia ogłoszone zostały wyniki VI edycji Ogólnopolskiego Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych przeprowadzanego przez miesięcznik „Domy Spółdzielcze”. SM ,,Osiedle Młodych” w Poznaniu została laureatką konkursu otrzymując Grand Prix konkursu w kategorii „spółdzielnie największe bez przychodu z inwestycji”.  

Zgłoszone do konkursu spółdzielnie swą pozycje uzasadniały wskaźnikami ekonomiczno-finansowymi, przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi z uwzględnieniem całości naliczeń w roku (stawki utrzymania i eksploatacji i nieruchomości) czy też średnią opłatą eksploatacyjną za 1 m² mieszkań miesięcznie netto.  Jury konkursu analizowało także udział zaległości w opłatach za lokale według stanu na 31.12.2014 r. (w proc.), wydatki na działalność społeczno-oświatową i kulturalną w przeliczeniu na 1 członka spółdzielni (rocznie) czy też dochód netto z działalności gospodarczej w przeliczeniu na 1 członka spółdzielni.

Nagrody przyznawane były w kilku kategoriach – spółdzielni największych, dużych, średnich i małych, takich które osiągają lub nie przychody z inwestycji. Spółdzielnie oceniane były przez Kapitułę Redakcji ,,Domów Spółdzielczych” w składzie: Przewodniczący Komisji: Jerzy Jankowski – przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej  oraz członkowie Komisji: Maciej Cesarski –  dr hab., prof. nadzw. Szkoły Głównej Handlowej, Iwona Drozd-Jaśniewicz – przedstawiciel KRS,   Zbigniew Gotfalski – członek redakcji „DS” i Jan Sułowski – prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego SM.