12 lipca br. w Rynie rozstrzygnięto VII edycję Ogólnopolskiego Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych zorganizowaną przez miesięcznik „Domy Spółdzielcze”. SM ,,Osiedle Młodych” w Poznaniu została laureatką Konkursu zajmując I miejsce w  kategorii „spółdzielnie największe bez przychodu z inwestycji”.

Spółdzielnie oceniane były przez Kapitułę Redakcji ,,Domów Spółdzielczych” w składzie: Jan Sułowski – Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, Maciej Cesarski – dr hab., prof. nadzw. Szkoły Głównej Handlowej, Zbigniew Gotfalski – członek redakcji „DS”, Adam Janczewski – wiceprezes Zarządu Unii Spółdzielców Mieszkaniowych oraz Adam Łoziak – Wiceprezes Zarządu ds. sprzedaży UNIQA TU S.A. i UNIQA TU na Życie S.A.

W uzasadnieniu nagrody kapituła podkreśliła, że  stabilna sytuacja finansowa i wyniki ekonomiczne SM ,,Osiedle Młodych” w Poznaniu pozwalają  na przyznanie Spółdzielni I nagrody.  Wskaźniki ekonomiczne, prowadzona termomodernizacja,  remonty oraz dbałość o infrastrukturę i otoczenie budynków , a także zakrojona na szeroką skale działalność kulturalna są atutami spółdzielni, które kolejny raz zostały docenione.