I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych to nie jedyne wyróżnienie przyznane Spółdzielni. SM „Osiedle Młodych” została również laureatką Konkursu „Nie tylko mieszkanie” zorganizowanym przez Wydawnictwo „Dom” i Redakcję „Domów Spółdzielczych”. Nagroda została przyznana za wieloletnią wszechstronną działalność społeczno-kulturalną z podkreśleniem rezultatów pracy Domów Kultury i Klubów Seniora.

Celem Konkursu „Nie tylko mieszkanie” była popularyzacja najciekawszych form pracy spółdzielni mieszkaniowych. Organizatorzy Konkursu podkreślali, że w warunkach gospodarki rynkowej możliwe jest działanie prospołeczne, eliminujące zysk jako jedyne kryterium sukcesu i sprzyjające tworzeniu warunków godnego życia członków spółdzielni.

Przedmiotem oceny była zarówno działalność społeczno-kulturalna spółdzielni, jak też inne wyjątkowe jej osiągnięcia. Spółdzielnie podejmują z powodzeniem wiele inicjatyw i realizują zadania nieuwzględniane przez innych zarządców nieruchomości. Dzięki temu trwają, mimo niesprzyjającej legislacji, realizując VII zasadę spółdzielczą zobowiązującą do troski o społeczność lokalną.