W sierpniu 2018 roku Miasto Poznań – Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu złożyło pozew przeciwko SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu o zapłatę kwoty 406 994,22 zł z tytułu odprowadzania przez Spółdzielnię wód opadowych i roztopowych w okresie od 23 sierpnia do 31 grudnia 2017 roku do kanalizacji deszczowej Miasta Poznania. Wyrokiem z września 2020 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił powództwo Miasta Poznania – Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu o zapłatę. Na skutek apelacji złożonej przez powoda, Sąd Apelacyjny w Poznaniu ponownie rozpoznał sprawę i 29 marca br. wydał wyrok oddalający apelację. Wyrok oddalający powództwo jest prawomocny.

W związku ze złożonym pozwem przez Miasto Poznań – Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Zarząd Spółdzielni gromadził tzw. rezerwę finansową na powyższy cel zabezpieczając w ten sposób interesy mieszkańców i zapobiegając przed poniesieniem nieplanowanych wydatków.

Dzięki wygranej sprawie sądowej, zgromadzone pieniądze zostały podzielone na Kierownictwa Osiedli oraz mienie Spółdzielni i dzięki temu będę mogły zasilić budżet przeznaczony na obecne i przyszłe prace remontowe.