Z uwagi na liczne zapytania, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu uprzejmie informuje, że zgodnie z obowiązkiem ustawowym, Spółdzielnia w imieniu mieszkańców jako zarządca budynków mieszkalnych znajdujących się w jej zasobach, złożyła deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W związku z powyższym mieszkańcy naszej Spółdzielni są zwolnieni z obowiązku składania deklaracji.