W związku z prowadzonymi działaniami oraz toczącym się postępowaniem w sprawie regulacji na rzecz Spółdzielni tytułu prawnego do gruntów pod budynkami mieszkalnymi na os. Lecha i os. Czecha, Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu zaprasza:

  • mieszkańców budynków na os. Czecha o numerach 5-18, 19-25, 26-41, 42-48, 49-58, 61-72, 77, 78, 79, 80-89, 90-96, 97-108, 129-139 na spotkanie w powyższej sprawie – odbędzie się ono 25 kwietnia br. o godz. 17:00 w Domu Kultury „Orle Gniazdo” na os. Lecha 43.
  • mieszkańców budynków na os. Lecha o numerach 2-13, 21-30, 31-36, 45-56, 57-66, 67-78, 80-89, 90-97, 98-109, 110-119, 122-129 na spotkanie w powyższej sprawie – odbędzie się ono 25 kwietnia br. o godz. 18:00 w Domu Kultury „Orle Gniazdo” na os. Lecha 43.

Celem spotkań będzie przede wszystkim przedstawienie działań poprzedzających możliwość realizacji wniosków mieszkańców o ustanowienie prawa odrębnej własności lokali.