Funkcję Prezesa jednej z największych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce sprawuje okrągły rok. Z punktu widzenia zarządzania tak ogromnym organizmem, można powiedzieć – niewiele. Ale czy na pewno? O minionych realizacjach i planach na 2023 rok w SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu rozmawiamy z Ireneuszem  Schillerem – Prezesem Zarządu.

29 grudnia 2022 r. obchodził Pan pierwszą rocznicę objęcia stanowiska Prezesa Zarządu SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu. Jakby Pan podsumował ten rok w nowej roli?

Pierwszy rok pełnienia funkcji Prezesa Zarządu SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu minął bardzo szybko. Wynika to z faktu, że podczas minionych dwunastu miesięcy działo się wiele. To był bardzo ciekawy i intensywny rok. Na działanie Spółdzielni duży wpływ miały czynniki od niej niezależne – w szczególności kryzys gospodarczy wywołany pandemią oraz wojną w Ukrainie. Dlatego też z jeszcze większym zaangażowaniem oraz determinacją sprawowałem swoje obowiązki. Wieloletnia praca w spółdzielczości oraz dobre przygotowanie merytoryczne ułatwiły mi ich wykonywanie. Najważniejsze cele i zadania, które zrealizowaliśmy w ubiegłym roku to w szczególności: kwietniowe wybory do spółdzielczych Rad Osiedli; czerwcowe głosowania na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia; regulacja prawna gruntów na osiedlu Czecha oraz kolejne etapy regulacji na osiedlu Lecha, w tym spotkania z mieszkańcami tych osiedli oraz dalsze prace remontowe i modernizacyjne zasobów mieszkaniowych Spółdzielni w celu podniesienia komfortu zamieszkania naszych mieszkańców. Dobrą współpracę z Radami Osiedli oraz Radą Nadzorczą również uważam za sukces, gdyż pozwala ona realizować szereg działań dla dobra członków Spółdzielni. Wypracowaliśmy nadto nowe zasady współpracy z władzami Miasta Poznania, które pozwalają skutecznie rozwiązywać bieżące, wspólne problemy, których na płaszczyźnie Miasto – Spółdzielnia przecież nie brakuje. Dobre relacje z pracownikami, a także związkami zawodowymi Spółdzielni również dają możliwość skupienia się na sprawach najważniejszych dla mieszkańców. Zakończenie obostrzeń sanitarnych związanych z Covid – 19 umożliwiło przywrócenie działalności kulturalno – oświatowej do kształtu sprzed pandemii, a w szczególności dostaliśmy zielone światło umożliwiające organizację pełnowymiarowych spotkań, imprez na wolnym powietrzu, koncertów oraz zajęć zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i osób starszych. Aby usprawnić działanie naszych jednostek organizacyjnych i wyposażyć pracowników w jak najlepsze narzędzia postanowiliśmy wprowadzić w Spółdzielni nowy zintegrowany system informatyczny. Po wielomiesięcznych analizach i ustaleniach, w grudniu ubiegłego roku zawarliśmy stosowną umowę na wdrożenie tego systemu, które na pewno potrwa kilka a nawet kilkanaście miesięcy. Pozwoli on, w szczególności mieszkańcom, na wiele działań oraz na kontakt ze Spółdzielnią za pośrednictwem urządzeń mobilnych – co ułatwi i przyspieszy wzajemną komunikację.

Chciałbym jednak podkreślić, że realizacja tych wszystkich zadań była możliwa wyłącznie dzięki wspaniałym współpracownikom. W szczególności podziękowania należą się moim Zastępcom – Pani Prezes Agnieszce Terka oraz Panu Prezesowi Wojciechowi Szczęsnemu. Ale nie tylko im. Chciałbym powiedzieć, że wielu pracowników stanęło na wysokości zadania i z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem pomagają nam zarządzać Spółdzielnią. Im również należą się szczere podziękowania.

Pomimo, że pracuję w naszej Spółdzielni dwadzieścia lat, to nowa rola – Prezesa Zarządu – nauczyła mnie nowego, innego spojrzenia na wiele spraw i problemów. To też lekcja pokory i cierpliwości, które są tak potrzebne w pracy na co dzień. Dobro naszych mieszkańców i szacunek dla drugiego człowieka to moje priorytety. Mam jednak nadzieję, że aż tak bardzo się nie zmieniłem przez ten miniony rok, zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Ale to już pytanie do moich współpracowników oraz bliskich.

Rok 2022 był wyjątkowy, bo po raz pierwszy po covidowej przerwie, Spółdzielnia zorganizowała Walne Zgromadzenia. Ale jednak w dość nietypowy sposób.

– Jak już wcześniej wspomniałem, w czerwcu 2022 roku odbyły się pisemne głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni. Taką formułę prawną i możliwości wprowadziły zapisy ustawy Prawo spółdzielcze. Głosowania obejmowały sprawy z lat 2019 – 2021. Z perspektywy kolejnych miesięcy uważam, że to był bardzo dobry krok. Powyższe działania uporządkowały sprawy majątkowe i organizacyjne Spółdzielni za ostatnie trzy lata. Dokonaliśmy np. podziału nadwyżki finansowej, co bezpośrednio wpłynęło chociażby na szersze możliwości remontowe i termomodernizacyjne. W tej formie jednak nie wybraliśmy nowej Rady Nadzorczej. Przepisy wydłużyły bowiem kadencję rad do pierwszych stacjonarnych obrad Walnego Zgromadzenia, które w naszej Spółdzielni odbędą się w maju i w czerwcu 2023 roku. I już z tego miejsca, zapraszam wszystkich Państwa, na obrady części Walnego Zgromadzenia, gdzie będziemy mogli już osobiście omówić to wszystko, co dzieje się na naszych osiedlach oraz wybrać nową Radę Nadzorczą. 

Spółdzielnia co roku przeprowadza szereg prac, m.in. termomodernizacje, wymiany instalacji, zmiany kolorystyki elewacji budynków. Czy wymieniłby Pan najważniejsze remonty zrealizowane w 2022 roku?

Zachowanie zasobów mieszkaniowych Spółdzielni w dobrym stanie to moje, jako Prezesa Zarządu, podstawowe zadanie. W 2022 roku wykonaliśmy termomodernizacje kolejnych dwóch budynków – na osiedlu Rusa 115-119 oraz na osiedlu Tysiąclecia 45-54. Do pilnych i ważnych prac remontowych zaliczyłbym również remonty balkonów. Naprawiliśmy je m.in. w budynkach na osiedlach: Piastowskim, Armii Krajowej czy Bohaterów II Wojny Światowej. Ponadto wymieniliśmy instalacje wodno-kanalizacyjną i gazową na os. Jagiellońskim; w wielu budynkach w zasobach Spółdzielni wymieniliśmy wodomierze; wyremontowaliśmy kilkanaście wind na os. Orła Białego oraz dokonaliśmy zmiany kolorystyki elewacji wieżowców na os. Armii Krajowej, Rzeczypospolitej oraz deski na os. Bohaterów II Wojny Światowej. Jako Spółdzielnia nie zapominamy także o działaniach związanych z tzw. konserwacją zieleni. Wszyscy przecież sami widzimy, jak piękna jest zieleń na naszych osiedlach. Mieszkańcy często wskazują, abyśmy o niej nie zapominali. Dlatego też podchodzimy do tych działań w sposób ekologiczny, budując łąki kwietne, kosząc w stosownych terminach trawniki czy zwiększając liczbę miejsc lęgowych dla ptaków. Staramy się, aby Rataje w dalszym ciągu były płucami Poznania i jednym z najbardziej zielonych fyrtli na mapie stolicy Wielkopolski.

W tym roku będziemy kontynuować prace remontowe. Wśród planów mamy termomodernizację wieżowca o numerze 4 na osiedlu Orła Białego wraz z remontem balkonów oraz montażem instalacji fotowoltaicznej; budowę – po konsultacji z mieszkańcami – ekranu akustycznego na osiedlu Polan; wymianę schodów do Domu Kultury „Orle Gniazdo” i częściowy remont tej placówki – inwestycja bardzo potrzebna i wyczekiwana. W budynkach na osiedlach: Piastowskim, Stare Żegrze, Lecha i przy ul. Krańcowej zamierzamy wymienić windy; w kilku blokach na os. Rusa będą przeprowadzane remonty balkonów; jeden z budynków na os. Powstań Narodowych czeka zmiana kolorystyki elewacji, natomiast na os. Armii Krajowej zamierzamy kontynuować docieplanie ścian szczytowych.

Ale remonty jednak to nie wszystko. Rok 2022 był wyzwaniem w dość przykrym tego słowa znaczeniu ze względu na wojnę w Ukrainie. Spółdzielnia była jedną z poznańskich instytucji, która włączyła się w pomoc.

Od samego początku wybuchu wojny byliśmy, jako Spółdzielnia, zaangażowani w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Zależało nam na tym, aby to wsparcie było przemyślane i dostosowane do potrzeb naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. Dlatego podjęliśmy systemowe i zorganizowane działania – we współpracy z mieszkańcami, samorządowcami oraz pracownikami Spółdzielni. Nasze starania były też skoordynowane z działaniami Miasta Poznania. Na osiedlu Tysiąclecia zorganizowaliśmy punkt pomocy, w którym gromadziliśmy ubrania, żywność, środki czystości oraz higieny osobistej. Pomagaliśmy pojedynczym osobom, ale również przekazywaliśmy dary sztabowi kryzysowemu na poznańskich Targach oraz do innych podmiotów organizujących pomoc. Wszystkie dyżury w Ratajskim Punkcie Pomocy dla Ukrainy były realizowane na zasadach wolontariatu, w który zaangażowali się pracownicy, samorządowcy i członkowie Zarządu. Poza pomocą materialną w spółdzielczych domach kultury zorganizowaliśmy dla uchodźców szereg zajęć – w tym tak potrzebny kurs języka polskiego. Dość szybko nauczyliśmy się, jak rozszerzyć naszą ofertę kulturalną. Dobra organizacja oraz wspaniałe zaangażowanie wielu osób okazało się sukcesem. W szczególności pomoc dla uchodźców z Ukrainy w imieniu Spółdzielni prowadziły i koordynowały Pani Julia Tritt oraz Pani Iwona Ossowska, którym bardzo dziękuję. Myślę, że te działania były bardzo ważne nie tylko dla obywateli Ukrainy, ale również dla nas. Nauczyły nas, że razem możemy zrobić wiele dobrego.

Wspomniał Pan o ratajskiej kulturze. Podczas minionego roku miał Pan okazję, by uczestniczyć w wielu wydarzeniach organizowanych przez domy kultury i spotykać na nich mieszkańców. Miło wspomina Pan te spotkania i rozmowy?

Działalność kulturalna jest znakiem rozpoznawczym „Osiedla Młodych”. Wszyscy wiedzą, jak jest ona ważna dla naszych mieszkańców – zarówno tych najmłodszych jak i tych starszych. W końcu „łączymy pokolenia” – taka jest nasza misja, takie jest nasze motto działania. Pierwszym wydarzeniem, w którym brałem udział jako Prezes Zarządu, był to styczniowy Koncert Noworoczny w Domu Kultury „Orle Gniazdo”. Jeszcze wtedy odbywał się w reżimie sanitarnym. W tym roku również się odbędzie – 22 stycznia. Serdecznie Państwa zapraszam. Później już było łatwiej – znacznie ograniczono obostrzenia sanitarne, co pozwoliło wrócić do pełnowymiarowej działalności w domach kultury i klubach. Ze spotkań, w których miałem przyjemność uczestniczyć, najmilej wspominam te w Klubach Seniora. Bardzo się cieszę, że mamy taką możliwość, aby organizować czas przedstawicielom tej generacji mieszkańców. Widzę, jakie to dla Nich ważne i z jaką sympatią oraz ochotą przychodzą na zajęcia, a także uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych. Pamiętam również pierwsze większe wydarzenia na wolnym powietrzu – jak chociażby piknik na osiedlu Piastowskim. Szczególnie na początku było zauważalne, jak możliwość wyjścia z domu i spotkania sąsiadów czy bliskich jest nam wszystkim potrzebna. Podczas rozmów poza gabinetami i urzędowymi salami, można najlepiej poznać mieszkańców oraz ich problemy i potrzeby. Odbyłem ich wiele, a każda z nich była inna i ciekawa. Spotkania z mieszkańcami są dla mnie inspirujące i dają energię do działania oraz dalszej pracy.

Spółdzielnia to tak duży podmiot, który aby prawidłowo funkcjonował, musi współdziałać z wieloma instytucjami. Jak układa się współpraca Zarządu i Kierownictw Osiedli z Urzędem Miasta Poznania?

Spółdzielnia jest organizacją, która aby dobrze funkcjonowała musi współpracować z wieloma osobami i instytucjami. „Osiedle Młodych” jest ważną częścią Miasta Poznania i tak też jesteśmy postrzegani. Jak już wcześniej wspomniałem, współpraca z magistratem układa się bardzo dobrze. W tych relacjach najważniejsza jest systematyczność oraz dobre przygotowanie do prowadzonych spraw. Dlatego też odbywają się w okresach kwartalnych stałe spotkania z władzami Miasta Poznania oraz Zarządem Spółdzielni, przy uczestnictwie pracowników merytorycznych. Pozwala to na uporządkowanie relacji i skuteczne rozwiązywanie wspólnych wyzwań. W ubiegłym roku, m.in. dzięki takim spotkaniom ostatecznie został uregulowany tytuł prawny do nieruchomości gruntowych położonych na osiedlu Czecha. Ponadto udało nam się przyspieszyć prace nad regulacją gruntów w pozostałej części osiedla Lecha. Skutek obecnych i wcześniejszych działań Spółdzielni odczuwają bezpośrednio mieszkańcy – członkowie zamieszkali w budynku na osiedlu Czecha 114 – 128, którzy od stycznia br. mogą już realizować wnioski o ustanowienie odrębnych własności swoich lokali.

Sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie nie napawa optymizmem. Non stop słyszymy o wysokiej inflacji i wzroście cen. To, że będzie to miało przełożenie na opłaty w Spółdzielni pewnie jasne. Co mieszkańcy mogą zrobić, by płacić niższy czynsz i rachunki?

Początek pełnienia mojej funkcji Prezesa Zarządu bezpośrednio zbiegł się z kryzysem ekonomicznym i gospodarczym w kraju i na świecie. Wymusiło to ciągłą analizę sytuacji finansowej Spółdzielni oraz aktualizację planów zarządzania. W szczególności wojna w Ukrainie oraz embargo na towary i usługi z Rosji spowodowały ogromny wzrost cen, co bezpośrednio ma wpływ na funkcjonowanie i koszty Spółdzielni. Na skutek kolejnego wzrostu cen energii cieplnej, która została wprowadzona przez Spółkę Veolia od końca ubiegłego roku, zmuszeni byliśmy podnieść opłaty mieszkańcom od lutego br. Podkreślam, że są to podwyżki, które wprowadził dostawca ciepła, a nie Spółdzielnia. Nie mamy na nie niestety żadnego wpływu. W związku z dodatkowo przywróconą od początku roku 23-procentową stawką VAT, podwyżki opłat za ciepło wyniosą średnio 70%! Wzrost cen energii elektrycznej, paliwa, a także kosztów towarów i usług musi znaleźć odzwierciedlenie w podwyższonej stawce opłaty eksploatacyjnej dla mieszkańców. Należy to zrobić, aby dalej dobrze zarządzać naszą Spółdzielnią. Dlatego też, zmiany w tym zakresie nastąpią od 1 maja 2023 roku. Staramy się jednak, aby nie były one dla mieszkańców aż tak uciążliwe, a każdy z nas mógł je uwzględnić w budżecie domowym. Jako Spółdzielnia wprowadziliśmy rozwiązania mające na celu ograniczenie kosztów zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej. Zmniejszyliśmy temperaturę ciepła w częściach wspólnych nieruchomości – na korytarzach i w piwnicach. Ograniczyliśmy również zużycie ciepła w naszych biurach i domach kultury. Wszystko to wpisuje się w zasadę i hasło: „stopień mniej znaczy więcej”. Prosimy Państwa, aby również w ramach możliwości, ograniczali Państwo zużycie energii. Obniżenie ciepła choć o jeden stopień nie wpływa negatywnie na komfort cieplny, ale ma odzwierciedlenie w naszych rachunkach. 

Chciałbym raz jeszcze zwrócić uwagę, że znacząca część podwyżek, mi.in za energię elektryczną i cieplną, wodę, opłaty publicznoprawne, śmieci czy dotyczące stawek podatków, jest niezależna od Spółdzielni. Jesteśmy tylko pośrednikiem w przekazywaniu opłat pomiędzy Państwem, a odpowiednimi podmiotami, które te środki ostatecznie pobierają.

Rok 2023 jest wyjątkowy dla Spółdzielni, bo w październiku będzie obchodzić 65. urodziny. Czego chciałby Pan życzyć mieszkańcom „Osiedla Młodych” na najbliższe 12 miesięcy?

– Tak, dosyć już tego narzekania. W październiku obchodzimy 65 – lecie działania „Osiedla Młodych”. Dla mnie to nie tylko powód do radości i świętowania urodzin naszej Spółdzielni, ale również refleksja, że wspólnie możemy wszystko, mimo problemów i zawirowań. Ważne, żebyśmy działali razem dla dobra mieszkańców – naszej wspólnoty – abyśmy się nie kłócili i nie toczyli sporów. I właśnie tego Państwu, ale również sobie, serdecznie życzę.

Rozmowę przeprowadziła Wioletta Łechtańska-Błaszczak, 17 stycznia br.
Foto: Ireneusz Schiller odbierający nagrodę Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej w 2022 r. / materiały miesięcznika Administrator i Menadżer Nieruchomości