„Bieguny leżą tam, gdzie je sobie sami wyznaczymy”

To dopiero była dawka inspiracji!

22 marca w Domu Kultury „Na Pięterku” odbyło się spotkanie z Markiem Kamińskim – polarnikiem, podróżnikiem i filozofem. Sala pękała w szwach, wydarzenie przyciągnęło podróżników oraz entuzjastów z całego Poznania i okolic.
Podczas spotkania usłyszeliśmy o ekstremalnych wyprawach, które kosztowały go wszystkie jego siły, niejednokrotnie musiał przekraczać granice swojej własnej wytrzymałości. Pan Kamiński opowiadał również o programach, które stworzył, między innymi o autorskiej Metodzie BIEGUN,  która ma na celu m.in. wzmacnianie odporności psychicznej i budowanie świadomości siebie i otoczenia. To spotkanie było bardzo twórcze, z pewnością wzbudziło w uczestnikach chęć podróży i odkrywania samego siebie.

Opowieści, którymi uraczył widzów Pan Marek spowodowały wiele pytań, na które chętnie odpowiadał. Można było również zakupić książki z dedykacją oraz autografem podróżnika.
Spotkanie odbyło się dzięki współpracy i współorganizacji wraz z Ratajskim Soward Skills, którzy poprowadzili spotkanie.