Harcmistrzyni Małgorzata Marcinkowska podczas 40. Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego zorganizowanego 7-10 grudnia w Warszawie została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługiza działalność na rzecz kształtowania moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży.

Małgorzata Marcinkowska z harcerstwem związana jest od 1958 roku, obecnie pełni funkcję drużynowej 25 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej „Rój” imieniem Andrzeja Romockiego „Morro” oraz 31. Nowomiejskiej Gromady Zuchowej „Cwaniacy” Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Poznań-Nowe Miasto im. Bolesława Chrobrego. To także przewodnicząca Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich, członkini Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej „Ostoja” oraz Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich.

Jako kierownik Ratajskiego Domu Harcerza „Skaut” i Stanicy Gościraj Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu stara się zarażać harcerskim duchem i werwą mieszkańców Rataj. Gratulujemy serdecznie!

Fot. Julian Wieczorek