W budynkach SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu rozpoczął się sezon grzewczy. W naszych mieszkaniach robi się cieplej. Powinniśmy jednak pamiętać, aby rozsądnie korzystać z ogrzewania. Jak to zrobić? Z podpowiedzią przychodzi Veolia Energia Poznań SA, która jest autorem kampanii „Stopień mniej znaczy więcej”. Jej celem jest uświadomienie mieszkańców, że już prosta zmiana nawyków korzystania z ogrzewania przekłada się na ograniczenie zużycia paliw, zmniejszenie wydatków i poprawę jakości powietrza.

Obecny kryzys paliwowy stawia przed wszystkimi krajami Europy, w tym także Polską, poważne wyzwania. Nadchodzący okres zimowy oznacza dodatkowo zwiększone zapotrzebowanie na surowce energetyczne, niezbędne do produkcji ciepła. Dlatego już teraz tak ważne jest ich racjonalne wykorzystanie i budowanie nowych postaw społecznych. Oszczędność zasobów, podnoszenie efektywności energetycznej produkcji i dystrybucji energii, a także edukacja oraz zmiana zachowań konsumentów to obecnie odpowiedzialność przedstawicieli całego sektora energetycznego.

Badanie przeprowadzone w 2020 roku przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie wykazało, że ponad połowa Polaków przegrzewa swoje mieszkania, utrzymując średnią temperaturę na poziomie 22°C i więcej. Dlatego niezbędna jest zmiana postaw mieszkańców i zrozumienie, że kontrola oraz redukcja konsumpcji energii w obecnych czasach jest konieczna. Potencjał zwiększenia efektywności energetycznej w Poznaniu jest ogromny więc Veolia Energia Poznań S.A., która produkuje i dostarcza ciepło do ok. 60% mieszkańców miasta (w tym do budynków mieszkalnych na Ratajach, Żegrzu i Chartowie), podjęła wyzwanie czynnej promocji właściwych nawyków w zakresie użytkowania ciepła w ramach kampanii edukacyjnej „Stopień mniej znaczy więcej”. Kampania oparta jest na przekazie, że zmniejszenie temperatury ogrzewania mieszkania nawet o jeden stopień pozwala ograniczyć zużycie ciepła od 5 do 8%, jest korzystne dla zdrowia i środowiska. Ta niewielka zmiana nie wpływa na zmniejszenie poczucia komfortu cieplnego osób przebywających w lokalu.

Szczegóły można znaleźć na stronie www.wielkopolskaenergia.pl.

Materiał prasowy Veolii Energii Poznań SA