Rodacy Bohaterom

🇵🇱  𝐑𝐨𝐝𝐚𝐜𝐲 𝐁𝐨𝐡𝐚𝐭𝐞𝐫𝐨𝐦

Kresy to według encyklopedii fragment przygranicznych ziem.
Kresy to także fragment historii Polski, która dzięki nam może pozostać niezapomniana.

 

Stowarzyszenie Odra-Niemen Wielkopolska, które od lat działa Na Skarpie, zaprasza do wsparcia naszych Rodaków na wschodzie.
Listopadowo-grudniowy czas nierzadko uruchamia w naszych sercach potrzebę obdarowania nie tylko znanych nam z imienia najbliższych.
Kombatanci i polskie środowiska kresowe na Litwie i Łotwie są adresatami ogólnopolskiej akcji świątecznych paczek #RodacyBohaterom.

 

W holu DK Na Skarpie przygotowaliśmy miejsce informacji i zbiórki darów.

 

Zapełnijmy ten pusty karton dobrocią. 📦🙏💝

 

Zapraszamy do ofiarności na rzecz naszych Rodaków w potrzebie.