Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia


os. Tysiąclecia 70
61-255 Poznań
tel. 61 876-00-56
e-mail: tysiaclecia@osiedlemlodych.pl

Godziny pracy:

 • poniedziałki, czwartki: 7:00-17:00
 • wtorki, środy, piątki: 7:00-15:00

Dział Administracyjny/Administratorzy osiedla

tel. 61 876-00-56

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek:  12.00 – 17.00
 • wtorek, środa, czwartek, piątek: 9.00 – 14.00

Dział Techniczny

tel. 61 876-00-56

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek, czwartek: 12.00 – 17.00
 • wtorek, środa, piątek: 9.00 – 14.00

Kierownik Osiedla

Kierownik Osiedla:
Tomasz Smoczyński

tel. 61 876-00-02

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek – 14:00-16:00
 • czwartek – 10:00-12:00

Z-ca Kierownika Osiedla /
Kierownik Działu Technicznego

p.o. Z-ca Kierownika Osiedla / Kierownik Działu Technicznego:
Małgorzata Bil

tel. 61 876 00 56

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek – 14:00-16:00
 • czwartek – 10:00-12:00

Dział Opłat i Rozliczeń („czynsze”)

tel. 61 876-00-02

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek, czwartek: 12.00 – 17.00
 • wtorek, środa, piątek: 9.00 – 14.00

Kasa w Kierownictwie Osiedla

Od 10. do 17. dnia każdego miesiąca:

 • pon.-śr., pt. (9:00-13:00),
 • czw. (10:00-16:00)

Lokale użytkowe

tel. 61 876-00-02

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek, czwartek: 12.00 – 17.00
 • wtorek, środa, piątek: 9.00 – 14.00

Księgowość

tel. 61 876-00-02, 61 222-39-12


Stanowisko ds. samorządowych
(Rada Osiedla)

tel. 61 876-00-56


Radca Prawny

tel. 61 876-00-56

Dni i godziny przyjmowania mieszkańców:

 • poniedziałek: 15.00 – 17.00
 • środa: 14.00 – 15.00

Przedstawiciele Rady Osiedla pełnią dyżur w salce Rady Osiedla (os. Tysiąclecia 70) w pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca w godz. 17:00-18:00.

Pogotowie Techniczne Spółdzielni:
tel. 61 877-02-15 e-mail: pogtech@osiedlemlodych.pl
Zgłaszanie awarii:
poniedziałek, czwartek: 17.00 – 7.00
wtorek, środa, piątek: 15.00 – 7.00
sobota, niedziela, święta: całodobowo

Pogotowie dźwigowe: tel. 61 873-72-00, 61 879-99-52

Dzielnicowy Policji:
sierż. Tomasz Matuszak, tel. 519 064 615

Usterki związane z odbiorem programów telewizji kablowej prosimy zgłaszać do działu obsługi klienta firmy “INEA”,
tel. 61 222-22-22.


PLAN OSIEDLA


WYDARZENIA KULTURALNE