Skład Rady Osiedla Tysiąclecia na kadencję 2019-2022

  1. Elżbieta Świtalska – Przewodnicząca Rady Osiedla
  2. Małgorzata Dutkiewicz – Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla
  3. Maria Czaplińska – Sekretarz Rady Osiedla
  4. Grzegorz Grochowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  5. Jolanta Szajstek – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami
  6. Urszula Dajksler
  7. Jolanta Łukaszewska
  8. Ryszard Musielak
  9. Jan Pawlak
  10. Tadeusz Wierkiewicz

Przedstawiciele Rady Osiedla pełnią dyżur w salce Rady Osiedla (os. Tysiąclecia 70) w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.00 – 18.00.