Skład Rady Osiedla Tysiąclecia na kadencję 2022-2025

  1. Elżbieta Świtalska – Przewodnicząca Rady Osiedla
  2. Małgorzata Dutkiewicz – Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla
  3. Maria Czaplińska – Sekretarz Rady Osiedla
  4. Grzegorz Grochowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  5. Jolanta Szajstek – Przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami
  6. Urszula Dajksler
  7. Romuald Drzazga
  8. Jolanta Łukaszewska
  9. Ryszard Musielak
  10. Jan Pawlak

Przedstawiciele Rady Osiedla pełnią dyżur w salce Rady Osiedla (os. Tysiąclecia 70) w pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca w godz. 17:00-18:00.


SZYBKI KONTAKT


PLAN OSIEDLA


WYDARZENIA KULTURALNE