Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu uprzejmie informują, że z dniem 1 października 2019 r. wchodzą w życie zapisy Uchwały nr XLVII/247/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącego rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Zwolnieniem w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi objęte są rodziny wielodzietne, których członkowie posiadają Karty Dużej Rodziny i uiszczają obecnie kwotę przekraczającą 70 zł. Powyższy zapis oznacza, że każda z rodzin będzie płacić tylko za 5 osób, a każda 6 i kolejna osoba, będąca członkiem rodziny wielodzietnej, będzie zwolniona z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z tym Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu zwraca się z uprzejmą prośbą do osób posiadających tytuł prawny do lokalu i jednocześnie spełniających powyższe zasady o złożenie specjalnego oświadczenia i okazanie Kart Dużej Rodziny należących do każdego członka rodziny wielodzietnej w poszczególnych Kierownictwach Osiedli. Wzór przedmiotowego dokumentu dostępny jest tutaj i w Kierownictwach Osiedli.

Komunikat ZM „GOAP” w przedmiotowej sprawie znajduje się tutaj.