Wśród budynków, które w 2019 r. poddane są pracom dociepleniowym znalazły się: os. Tysiąclecia 26-29, os. Stare Żegrze 20-22, os. Polan 24-26, os. Orla Białego 3 oraz os. Rusa 86-95 i 96-100.

Tegoroczne termomodernizacje prowadzone przez SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu realizowane są w ramach unijnej inicjatywy Jessica 2  – programu preferencyjnych pożyczek na kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

Warto podkreślić, że prace dociepleniowe przyczyniają się do ochrony środowiska poprzez znaczne zmniejszenie energochłonności budynków, co rzutuje na ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz dwutlenku węgla do atmosfery. W związku z tym w styczniu 2019 r. budynki SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu przeznaczone do termomodernizacji zostały ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Poznania, którego celem strategicznym jest transformacja Miasta w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

os. Orła Białego 3
os. Rusa 86-95 i 96-100