Ze względu na troskę o bezpieczeństwo mieszkańców informujemy, że na terenie osiedli Stare Żegrze i Polan pojawili się OSZUŚCI – osoby oferujące wymianę grzejników w mieszkaniach, którzy działają bez zgody i wiedzy Kierownictwa Osiedli Stare Żegrze i Polan.

Zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza przez osoby starsze i samotne.