Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu ogłaszają wybór ofert na:

badanie sprawozdania finansowego za 2019 r. i 2020 r.

Termin wykonania badania za 2019 r. – 31.03.2020 r.
Termin złożenia ofert – do 06.09.2019 r.

Podstawowe dane charakteryzujące Spółdzielnię wg stanu na 31.12.2018 r.:

  1. Liczba członków – 38 734
  2. Ogólna powierzchnia lokali mieszkalnych – 1 586 571 m kw.
  3. Zatrudnienie – 627,25 etatów
  4. Suma aktywów – 1 012 119 527,89 zł
  5. Przychody ze sprzedaży netto – 257 297 506,77 zł

Zainteresowani proszeni są o składanie ofert zawierających następujące informacje:

  1. Dotychczas realizowane zlecenia (wskazane doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych w spółdzielniach mieszkaniowych) z ostatnich trzech lat.
  2. Cena badania.
  3. Możliwość przeprowadzenia badania wstępnego, przed sporządzeniem ostatecznej wersji sprawozdania finansowego.

Oferty prosimy składać w Kancelarii Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu (os. Piastowskie 16,  pok. 18). Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Zarządu Spółdzielni (tel. 61 879 04 11 wew. 333, pok. 212).