Kierownictwo Osiedla Orła Białego ostrzega właścicieli psów, że najprawdopodobniej w pobliżu budynków o numerach 74-77 (tereny zieleni) doszło do rozpylenia szkodliwych substancji, które wywołują niepożądane reakcje u zwierząt domowych. Sprawa została zgłoszona na Policję. Prosimy o zwracanie bacznej uwagi na nieznajome i podejrzane osoby poruszające się w otoczeniu budynków oraz kontakt z odpowiednimi służbami i Kierownictwem Osiedla.

Ponadto informujemy, że Kierownictwo Osiedla nie przeprowadzało oprysków w ww. miejscu oraz nie są one planowane. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, opryski na terenie Spółdzielni wykonywane są wyłącznie przez wykwalifikowanych w tym zakresie pracowników, po uprzednim poinformowaniu mieszkańców oraz przy użyciu preparatów bezpiecznych dla ludzi i zwierząt.