Zgodnie ze Statutem Spółdzielni prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej posiadają grupy członków liczące co najmniej 50 osób oraz Rada Nadzorcza i Rady Osiedli. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie. Kandydować można tylko w obrębie jednej części Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszenie kandydata winno obejmować jego imię i nazwisko, wiek, zawód oraz miejsce zamieszkania. Ponadto zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania osób zgłaszających lub nazwę organu samorządowego.

Zgłaszający mogą zgłosić tylko jedną kandydaturę w obrębie jednej części Walnego Zgromadzenia. W przypadku części Walnego Zgromadzenia, z której Walne Zgromadzenie wybiera dwóch członków Rady Nadzorczej (tj. w częściach obejmujących os. Lecha oraz os. Orła Białego), zgłaszający mogą zgłosić dwie kandydatury w obrębie tych części Walnego Zgromadzenia.

Druki zgłoszenia kandydata/tki do Rady Nadzorczej oraz oświadczenia kandydata/tki wyrażające zgodę na kandydowanie są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni od dnia 7 lutego 2022 roku (poniżej załączone). Z tym dniem można także dokonywać zgłoszeń kandydatów do Rady Nadzorczej. Ww. dokumenty można także odebrać w siedzibach Kierownictw Osiedli oraz w Zarządzie Spółdzielni (os. Piastowskie 16, pok. 117). Z uwagi na COVID-19 termin wizyty należy uprzednio ustalić telefonicznie z danym Kierownictwem Osiedla/i (dane kontaktowe dostępne są na poszczególnych podstronach Kierownictw Osiedli) lub z Zarządem Spółdzielni (tel. 61 879 04 11 wew. 308).

Kandydaci zgłaszani są do Zarządu Spółdzielni na os. Piastowskim 16 w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku w godzinach pracy Spółdzielni (pon.: 7:00 – 17:00, wt.-pt.: 7:00 – 15:00).

Wcześniejsze zgłoszenia kandydatów pozostają ważne i osoby, które uzyskały poparcie nie muszą ponownie dokonywać swojego zgłoszenia, jako kandydata/tki do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Zgłoszenie kandydata/tki w wyborach do Rady Nadzorczej
Oświadczenie kandydata/tki w wyborach do Rady Nadzorczej
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów w wyborach do Rady Nadzorczej i Rad Osiedli