Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, działając w trybie art. 36 § 9-13 ustawy Prawo spółdzielcze, uchwały Rady Nadzorczej nr 17/2022 z dnia 16 maja 2022 roku oraz uchwały Zarządu nr 33/2022 z dnia 17 maja 2022 roku informuje, że Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu podjęło, w terminie od 21-23 czerwca 2022 roku, uchwały na piśmie w następujących sprawach:

  1. Uchwała Nr 1/2022 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2019 rok;
  2. Uchwała Nr 2/2022 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2020 rok;
  3. Uchwała Nr 3/2022 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2021 rok;
  4. Uchwała Nr 4/2022 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2019 rok;
  5. Uchwała Nr 5/2022 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2020 rok;
  6. Uchwała Nr 6/2022 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2021 rok;
  7. Uchwała Nr 7/2022 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2019 rok;
  8. Uchwała Nr 8/2022 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2020 rok;
  9. Uchwała Nr 9/2022 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2021 rok;
  10. Uchwała Nr 10/2022 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.