Z powodu epidemii koronawirusa remonty wykonywane w mieszkaniach i przestrzeniach wspólnych w spółdzielczych budynkach zostały ograniczone do minimum. Kierownictwa Osiedli realizują obecnie prace konieczne i awaryjne. Inaczej jest jednak z remontami zewnętrznymi. Nastała wiosna, a piękna pogoda pozwoliła ekipom remontowym wyjść na dwór. Co obecnie dzieje się na Ratajach, Chartowie i Żegrzu? W ostatnich tygodniach sprawdziliśmy, jak postępują prace na osiedlach: Piastowskim, Rusa, Czecha i Jagiellońskim.

Tetrisowa ścieżka, która znajduje się w pobliżu Spółdzielczego Stadionu Sportowego „Olimp” na os. Rusa zyskała „zielonych sąsiadów”. A wszystko dzięki firmie Atal, która zrealizowała nasadzenia kompensacyjne w ramach zobowiązań za wycięte drzewa na terenach własnych inwestycji budowlanych. W związku z tym na os. Rusa pojawiło się ponad 40 nowych drzew, a wśród nich jarzęby szwedzkie, wiśnie piłkowane „Royal Burgundy” i klony pospolite „Drummondii”. Nieopodal powstał także nowy chodnik oraz kurtyna wodna, która będzie dobrym sposobem na ochłodę w upalne dni. Natomiast w budynku o numerach 121-138 remontowane są schody wejściowe.

Z kolei na os. Piastowskim zakończyły się prace związane z wymianą nawierzchni miejsc postojowych wzdłuż ul. Wioślarskiej, podobny remont trwa obecnie w pobliżu tzw. deski o numerach 56-63. Obok budynku o numerach 66-67 powstaje plac zabaw, gdzie pojawią się nowe urządzenia zabawowe wraz z gumową nawierzchnią bezpieczną.

Na os. Czecha trwają prace mające na celu zmianę kolorystyki elewacji budynków (od strony wejść i ścian szczytowych) o numerach 61-72 oraz 114-128. Na drugim z nich wymieniane jest również ocieplenie ścian szczytowych.

Z kolei na os. Jagiellońskim nieopodal pawilonów handlowo-usługowych zamontowano fontannę, a wokół niej pojawiły się zieleń i nowe ławki. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego uruchomienie fontanny w tej chwili nie jest możliwe ze względu na aerozol wodno-powietrzny, który może być dodatkowym nośnikiem dla cząsteczek koronawirusa.