Kolejna rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego to dla poznaniaków i wszystkich mieszkańców naszego województwa niezwykłe świadectwo walki o niepodległość oraz okazja do świętowania. W tym roku ponownie z powodu epidemii koronawirusa obchody rocznicy są ograniczone i w większości przeniesione do przestrzeni internetowej.

O godz. 16.20 sprzed Pomnika Powstańców Wielkopolskich rozpoczną się centralne uroczystości Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, w których będzie można uczestniczyć online, dzięki stronie 27grudnia.pl.W dowód pamięci zachęcamy wszystkich mieszkańców do wywieszenia flag narodowych.

Tegoroczna rocznica jest szczególna, ponieważ 1 października 2021 r. Sejm RP ustanowił Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego jako święto państwowe.