7 grudnia na spotkaniu w Szkole Podstawowej nr 6 na os. Rusa wiceprezydent Mariusz Wiśniewski, radni i przedstawiciele jednostek miejskich (Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu, Wydziału Oświaty, WGN, Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta oraz Miejskiego Inżyniera Ruchu) spotkali się z przedstawicielami spółdzielni, jednostek pomocniczych miasta (Rataje, Chartowo, Żegrze), dyrekcją placówek oświatowych, domów kultury oraz klubów seniora. – Jeśli chcemy tworzyć spójną i przyjazną koncepcję rozwoju i ochrony cennych ratajskich osiedli modernistycznych, potrzebna jest współpraca miasta i spółdzielni przy planowaniu oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji i programów. – mówił Marek Sternalski, radny miejski KO.

Uczestnicy spotkania rozmawiali o inwestycjach, które mogłoby powstać na styku gruntów miejskich i spółdzielczych. Przepisy mówią, że miasto nie może inwestować na terenach spółdzielni i odwrotnie, jednak mimo to radni i urzędnicy chcą szukać wspólnych rozwiązań. – Szukamy takich sposobów, żeby te potencjały łączyć. Jestem osobą, która od lat działa na tych terenach i moje doświadczenie mówi mi, że jak się chce, to można. Współpraca miasta ze spółdzielnią od lat jest bardzo dobra i to z korzyścią dla mieszkańców. – mówił Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Podczas spotkania kierownictwa osiedli zgłosiły potrzebę wykonania inwestycji dotyczących m.in. dróg, chodników, zieleni, placów zabaw, miejsc spotkań dla młodzieży i seniorów. – Mieszkańcy miasta to mieszkańcy spółdzielni i odwrotnie. My przedstawiliśmy na piśmie różnego rodzaje propozycje dotyczące inwestycji na pograniczu spółdzielni i miasta. Dzisiaj też o nich mówiliśmy. Mam nadzieję, że ta współpraca zaowocuje np. remontami chodników czy wygospodarowaniem kolejnych miejsc postojowych. – mówił Ireneusz Schiller, prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych.

Swoje propozycje zgłaszały także szkoły i radni osiedlowi. – Będą one dotyczyły modernizacji obiektów edukacyjnych, zagospodarowania terenów zielonych, przyjaznej mieszkańcom infrastruktury społecznej, usprawnienia rozwiązań komunikacyjnych. Spółdzielcza rada osiedla na przykład zgłosiła nam propozycję zmiany nazwy przystanku Piaśnicka Rynek i Piaśnicka/Kurlandzka na os. Rusa Rynek i os. Rusa/Kurlandzka. Część zadań wynikających z tych postulatów, które zostały zgłoszone z naszych osiedli, postaramy się za zawrzeć w budżecie na 2024 rok. – mówił Marek Sternalski.

Padła także propozycja udzielenia jeszcze większej liczby grantów domom kultury.

Tekst pochodzi z grudniowego numeru Gazety Ratajskiej (autorka: Wioletta Łechatńska-Błaszczak).