W grudniu 2019 r. do każdego mieszania na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w ramach Kampanii edukacyjnej dla mieszkańców Związku Międzygminnego GOAP dotyczącej prawidłowego postępowania z odpadami, w tym w szczególności z odpadami BIO trafiła książeczka edukacyjna: „Jak prawidłowo segregować odpady komunalne? Poradnik dla mieszkańców” oraz zestaw 4 worków biodegradowalnych i kompostowalnych przeznaczonych właśnie na odpady BIO. W ramach projektu zostało rozdystrybuowanych ok. 35 000 książeczek edukacyjnych oraz  ok. 140 000 worków.

Przypominamy, że odpady BIO należy wyrzucać do pojemnika brązowego luzem lub w worku biodegradowalnym. Umieszczanie ich w zwykłych workach foliowych uniemożliwia ich dalsze, właściwe przetwarzanie i uzyskanie certyfikowanego kompostu.

Gdzie można kupić rekomendowane przez ZM „GOAP” worki? Poniżej przedstawiamy listę przedmiotowych miejsc:

1. https://bit.ly/38g4j2a
2. https://bit.ly/39yQgVR
3. https://bit.ly/2UAz5Pk
4. https://bit.ly/2vmQKiI
5. https://bit.ly/2HcZMBA