W związku ze zbliżającymi się upałami, 16 czerwca br. Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o wstrzymaniu koszenia terenów zielonych do odwołania (poprawy warunków pogodowych). Jednocześnie informujemy, że koszenie, które trwa obecnie na osiedlach Piastowskim, Armii Krajowej i Czecha zostanie dokończone.

***

Ponadto uprzejmie informujemy, że spektrum oczekiwań mieszkańców w przedmiocie koszenia trawników jest bardzo szerokie. Z jednej strony część mieszkańców opowiada się za częstym, nawet cotygodniowym koszeniem ze względu na pylenie traw oraz innych roślin, argumentując swoje stanowisko dolegliwościami alergicznymi. Ponadto do Kierownictw Osiedli docierają głosy właścicieli psów, którzy wskazują, że w wysokiej trawie bytują kleszcze, które stanowią zagrożenie zdrowotne dla ich czworonogów. Z drugiej strony pojawiają się także głosy za całkowitym zaniechaniem koszenia trawników celem poprawy bioróżnorodności fauny oraz flory.

W praktyce na większości osiedli przyjmuje się 5 koszeń w sezonie. Zakładając, że okres wegetacyjny trwa od kwietnia do października oznacza to średnio jedno koszenie na 5-6 tygodni. Daje to czas na zakwitnięcie oraz wysiew wielu gatunków roślin. Jest to tylko założenie, gdyż termin rozpoczęcia oraz liczbę zabiegów uzależniamy od pogody, która rzutuje na wegetację roślinności. Jeżeli lata są suche i upalne koszenie jest wstrzymywane – przykładem były lata poprzednie i decyzja Zarządu podjęta 16 czerwca br. Obecnie, aby uchronić młode drzewa i rabaty od skutków upałów, Zakład Budowlano-Remontowy je podlewa.

W związku z powyższym, nie można stwierdzić, że trawniki na osiedlach ratajskich są intensywnie koszone. Gdyby tak było to pospolite rośliny kwitnące takie jak np: mniszek lekarski, stokrotka polna i koniczyna łąkowa nie byłyby tak rozprzestrzenione na terenach osiedli. Istotne w tym względzie jest zapobieganie rozsiewaniu się i wzrostowi ekspansywnych i uciążliwych, a niekoniecznie ozdobnych chwastów (np. pokrzywa zwyczajna, szczaw pospolity) oraz gatunków drzew o charakterze inwazyjnym (np. obce gatunki topoli, klon jesionolistny). Należy dodać, że utrzymanie porządku na terenach osiedlowych jest również związane z utrzymywaniem trawników w odpowiedniej kulturze.

Warto także dodać, że na terenie os. Rusa (w pobliżu tzw. ścieżki tetrisowej obok Stadionu „Olimp”) i na os. Lecha (w pobliżu budynku o numerach 21-30) powstały łąki kwietne.