Po zeszłorocznym sukcesie „Tetrisa” na os. Rusa przyszedł czas na „Snake’a” na os. Orła Białego. Elewacja drugiego co do długości budynku na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” podczas termomodernizacji zyska motyw popularnej gry. Tak zadecydowali mieszkańcy.

W głosowaniu na projekt kolorystyki nowej elewacji mogli wziąć udział tylko mieszkańcy danego budynku, wybierając jeden z zaproponowanych wariantów. Głosowanie trwało od 25 kwietnia do 6 maja z zachowaniem zasady: 1 osoba – 1 głos, a oddać głos można było bezpośrednio w kierownictwie danego osiedla lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: wybieramyprojekt@osiedlemlodych.pl podając imię, nazwisko oraz adres zamieszkania. W „Wybieramy projekt” wzięły udział 302 osoby. A na poszczególnych osiedlach głosy rozkładały się następująco:

 • os. Orła Białego – 149 osób,
 • os. Polan – 29 osób,
 • os. Stare Żegrze – 123 osoby.

Poniżej prezentujemy wyniki dla wszystkich budynków, które brały udział w akcji „Wybieramy projekt”:

 • os. Orła Białego 47-71 – Wariant I „Snake”,
 • os. Orła Białego 78-86 –Wariant I,
 • os. Polan 44-46 – remis spowodował, że elewacja tylna zostanie
  wykonana według Wariantu 1,
  natomiast elewacja balkonowa i szczytowa według Wariantu 2,
 • os. Polan 47-53 – Wariant II,
 • os. Stare Żegrze 68-71, 72-75 i 76-79 – Wariant II.

Najbardziej niestandardowy oraz oryginalny był wariant koloru elewacji zaproponowany mieszkańcom os. Orła Białego 47-71, termomodernizacja tego budynku będzie prowadzona etapowo, w 2016 r. rozpoczną się prace dociepleniowe strony balkonowej, a w kolejnych latach dalsza jego część. Mieszkańcy sporą przewagą swoich głosów zdecydowali, że to właśnie motyw graficzny zaczerpnięty z popularnej gry komputerowej ,,Snake”, dostępnej także na telefonach komórkowych pojawi się na wspomnianym budynku.