Już po raz piąty mieszkańcy ratajskich osiedli mają możliwość wyboru wariantów kolorystyki elewacji docieplanych w tym roku budynków, czyli wzięcia udziału w Akcji „Wybieramy projekt”. W tym roku termomodernizacji zostaną poddane budynki na os. Tysiąclecia 26-29, os. Stare Żegrze 20-22, os. Polan 24-26 oraz os. Orła Białego 3. BIBCOn.pl, z którym od lat współpracuje SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu przygotowało po dwie wersje kolorystyczne dla każdego z budynków.

Od 1 do 12 lipca mieszkańcy mogą zapoznać się z tegorocznymi propozycjami oraz oddać swój głos na jeden z zaproponowanych wariantów wysyłając maila na adres wybieramyprojekt@osiedlemlodych.pl lub udając się bezpośrednio do siedziby odpowiedniego Kierownictwa Osiedla. W obu przypadkach należy podać numer preferowanego wariantu kolorystycznego, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy bloków os. Tysiąclecia 26-29, os. Stare Żegrze 20-22, os. Polan 24-26 oraz os. Orła Białego 3 wraz z zachowaniem zasady: 1 osoba – 1 głos. Ze względu na bliskie sąsiedztwo budynków nr 3 i 4 na os. Orła Białego oraz chęć zachowania w przyszłości spójności i jednolitości kolorystycznej, w tegorocznym głosowaniu wezmą udział także mieszkańcy budynku nr 4 (dla obu budynków obowiązują identyczne projekty wariantów kolorystycznych).

Poniżej przedstawiamy opisy oraz wizualizacje poszczególnych wariantów kolorystycznych. Z projektami można zapoznać się także w Kierownictwach Osiedli: Tysiąclecia, Stare Żegrze-Polan oraz Orła Białego, o czym mieszkańcy ww. budynków będą informowani w stosownych pismach dostarczonych do skrzynek na listy.


os. Tysiąclecia 26-29

Wariant 1 kolorystyki elewacji budynku nawiązuje do barw, które zastosowano kilka lat temu na elewacjach wieżowców nr 70, 71 i 72 na os. Tysiąclecia – są to głównie beże i brązy (warianty wskazane w Akcji „Wybieramy projekt”). By kontynuować ten pomysł, wariant 1 zakłada zastosowanie zimnego odcienia beżu wraz z ciemnobrązowymi akcentami kolorystycznymi. Ze względu na lokalizację budynku nr 26-29, wersja ta nawiązuje do kolorystyki budynku deweloperskiego, znajdującego się w jego bezpośrednim sąsiedztwie. W wariancie 2 dominuje natomiast złamany biały, a akcenty kolorystyczne to ciemnobrązowy oraz ciemnoszary.


Os. Stare Żegrze 20-22

Wariant 1 to próba nawiązania do rozwiązań architektonicznych stosowanych w przeszłości na ratajskich blokach. Witromozaika, czyli kolorowe szklane płytki, którymi pokrywano ściany bloków w latach 70- i 80-tych w wariancie 1 jest odtworzona – odmalowana i stanowi atrakcyjny akcent na elewacjach: tylnej i szczytowych. Jej kolor to połączenie kilku odcieni żółtego, które nawiązywać mają do osłon balkonowych. Wariant 2 prezentuje zbliżoną kolorystykę. Złamany biały, żółty oraz szary to barwy przewodnie, które w ciekawy sposób zaprezentowane są na elewacjach szczytowych.


Os. Polan 24-26

Kolory (biały, szary oraz pomarańczowy) zastosowane w wariantach 1 i 2 nawiązują do kolorystyki, która została wskazana przez mieszkańców osiedla w poprzednich edycjach Akcji „Wybieramy projekt”. Wariant 1 zakłada przeniesienie rozwiązania kolorystycznego zastosowanego na ścianach szczytowych. Na elewacji tylnej dominuje biały i szary. Natomiast w wariancie 2 na przedmiotowej elewacji dostrzeżemy znacznie więcej koloru pomarańczowego.


os. Orła Białego 3 i 4

Wariant 1 zakłada zastosowanie następujących kolorów: złamanego białego, ciemnoszarego oraz bordowego. Ciekawym rozwiązaniem jest wprowadzenie szarych poziomych pasów w dolnej części budynku oraz zaakcentowanie linii okien na elewacjach: zachodniej, wschodniej (bordowy) i szczytowych (ciemnoszary). W wariancie 2 do wyżej wymienionych kolorów wprowadzono dodatkowo jasnoszary, który w połączeniu z bordowym (linie okien) i białymi poziomymi pasami atrakcyjnie prezentuje się na ścianach szczytowych.


„Wybieramy projekt” to próba poznania opinii i zdań mieszkańców, które stają się składową podejmowanych przez Spółdzielnię decyzji. Organizowana od kilku już lat akcja stała się inicjatywą angażującą do działania lokalną społeczność, dla której estetyka jej najbliższego otoczenia stanowi jedną z ważniejszych wartości wpływających na standard zamieszkiwania ratajskich osiedli.