Już po raz szósty mieszkańcy Spółdzielni mają możliwość wyboru wariantów kolorystyki elewacji docieplanych w tym roku budynków, czyli wzięcia udziału w Akcji „Wybieramy projekt”. W tym roku termomodernizacji zostanie poddany budynek na os. Tysiąclecia 45-54. Zarząd Spółdzielni przygotował dwie wersje kolorystyczne dla ww. bloku.

Od 1 do 8 czerwca br. mieszkańcy mogą zapoznać się z tegorocznymi propozycjami (na stronie internetowej Spółdzielni – www.osiedlemlodych.pl lub w Kierownictwie Osiedla Tysiąclecia – os. Tysiąclecia 70) oraz oddać swój głos na jeden z zaproponowanych wariantów wysyłając maila na adres wybieramyprojekt@osiedlemlodych.pl lub na liście u gospodarza domu, który będzie zbierał opinie w ww. budynku 9 czerwca br. W obu przypadkach należy podać numer preferowanego wariantu kolorystycznego, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy bloku na os. Tysiąclecia 45-54 z zachowaniem zasady: 1 osoba – 1 głos. Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu dostępne są na www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Poniżej przedstawiamy opisy przedmiotowych wariantów:

Warianty 1 i 2 kolorystyki elewacji budynku nawiązują do barw, które zastosowano kilka lat temu na elewacjach wieżowców nr 70, 71 i 72 oraz budynku u numerach 26-29
na os. Tysiąclecia – są to głównie beże i brązy z kolorem bazowym – bielą. By kontynuować ten pomysł, w wariancie 1 dominuje złamana biel, na elewacji pojawiają się delikatne i subtelne pola w kolorze beżowym z ciemnobrązowymi akcentami kolorystycznymi. Z kolei w wariancie 2 proponujemy nieco bardziej wyraziste rozwiązanie w postaci przewagi koloru beżowego, który dostrzeżemy także na załamaniach budynku. Prosimy także o zwrócenie uwagi w obu wariantach na różnice kolorystyczne zastosowane na charakterystycznych dla tego bloku wejściach.

Nadmieniamy, że kolory przedstawione na wizualizacjach na stronie internetowej i wydrukach dostępnych w Kierownictwie Osiedla są kolorami poglądowymi i mogą odbiegać od rzeczywistych w zależności od ustawień danego sprzętu elektronicznego lub jakości wydruku.

„Wybieramy projekt” to próba poznania opinii i zdań mieszkańców, które stają się składową podejmowanych przez Spółdzielnię decyzji. Organizowana od kilku już lat akcja stała się inicjatywą angażującą do działania lokalną społeczność, dla której estetyka jej najbliższego otoczenia stanowi jedną z ważniejszych wartości wpływających na standard zamieszkiwania ratajskich osiedli.