Już po raz czwarty mieszkańcy docieplanych budynków mają możliwość wyboru wariantu kolorystyki elewacji i wzięcia udziału w akcji „Wybieramy projekt”. W tym roku termomodernizacji zostaną poddane dwa budynki na os. Stare Żegrze – nr 161-166 i 180-185. JKW Projekt, z którym od lat współpracuje SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu przygotowało dwie wersje kolorystyczne dla kompleksu dwóch budynków.

Od 27 marca do 7 kwietnia mieszkańcy mogą zapoznać się z tegorocznymi propozycjami oraz oddać swój głos na jeden z zaproponowanych wariantów udając się bezpośrednio do siedziby Kierownictwa Osiedla Stare Żegrze-Polan (pon., czw. – 7:00 – 17:00, wt., śr., pt. – 7:00 – 15:00) lub wysyłając maila na adres wybieramyprojekt@osiedlemlodych.pl. W obu przypadkach należy podać numer preferowanego wariantu kolorystycznego, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy bloków na os. Stare Żegrze 161-166 i 180-185 wraz z zachowaniem zasady: 1 osoba – 1 głos. Ze względu na usytuowanie budynków względem siebie i konieczność zachowania jednolitości kolorystycznej głosowanie będzie przeprowadzone dla dwóch budynków łącznie.

Zaproponowane dwa warianty wyglądu nowych elewacji budynków na os. Stare Żegrze 161-166 oraz 180-185 nawiązują kolorystycznie do bloków zlokalizowanych w ich sąsiedztwie: os. Stare Żegrze 167-170, 171-174, 176-179. Warto przypomnieć, że te ostatnie brały udział w „Wybieramy projekt” w 2015 roku, natomiast tegoroczną edycję można uznać za kontynuację rozpoczętych wtedy prac remontowych. I wariant kolorystyczny zakłada zastosowanie trzech barw: białej, szarej oraz pomarańczowej, natomiast II wariant – białej i szarej. Niezależnie od dokonanego wyboru, zastosowanie I lub II wariantu spełni nadrzędny cel prowadzonych prac termomodernizacyjnych – utrzymania spójności kolorystycznej kompleksu budynków (w tym wypadku jest ich łącznie 5) tworząc dzięki temu uporządkowanie estetyczne. Propozycje wariantów prezentujemy poniżej.


Wariant I – kompleks 2-óch budynków

os. Stare Żegrze 161-166 (elewacja wejściowa i balkonowa)

os. Stare Żegrze 180-185 (elewacja wejściowa i balkonowa)

Wariant I – wizualizacja przed i po


Wariant II – kompleks 2-óch budynków

os. Stare Żegrze 161-166 (elewacja wejściowa i balkonowa)

os. Stare Żegrze 180-185 (elewacja wejściowa i balkonowa)

Wariant II – wizualizacja przed i po

Projekty oraz wizualizacje przygotowało JKW Projekt Sp. z o. o.