W związku z zapytaniami mieszkańców dotyczącymi wykonywania na własną rękę remontów w mieszkaniach w obecnym czasie (stan zagrożenia epidemicznego), Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu uprzejmie informuje, że nie ma żadnej podstawy prawnej (o randze ustawy/rozporządzenia), aby zakazać mieszkańcom przeprowadzanie prac remontowych w tej nadzwyczajnej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Przypominamy, że w pkt. A 11 w Rozdziale III Regulaminu porządku domowego SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu określono odpowiednie dni i godziny wykonywania przedmiotowych prac:

„Użytkownik może wykonywać prace remontowe w lokalach mieszkalnych powodujące uciążliwy hałas jedynie w dni powszednie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00. do 20.00. oraz w soboty od 8.00. do 16.00. Zabrania się wykonywania powyższych prac w pozostałych godzinach w dni powszednie oraz w niedziele i święta. O uciążliwych pracach remontowych Użytkownik powinien uprzedzić sąsiadów”.

Jednak z uwagi na to, iż część mieszkańców wykonuje obecnie pracę zdalną, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przeprowadzanie wyłącznie remontów koniecznych i niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oraz ograniczenie lub odłożenie na termin późniejszy tych powodujących uciążliwy hałas. Postarajmy się o wzajemne zrozumienie i poszanowanie.