Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. i Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu uprzejmie informują, że na osiedlach SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu przeprowadzona zostanie wymiana gazomierzy miechowych w mieszkaniach na poszczególnych osiedlach.

Wymianę gazomierzy wykonywać będą pracownicy Firmy METAXON Sp. z o. o. na zlecenie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Poznaniu PSG Sp. z o. o., którzy będą wyposażeni w identyfikatory podpisane przez Dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego w Poznaniu PSG Sp. z o. o.

Szczegółowe informacje będą na bieżąco przekazywane za pomocą komunikatów na klatkach schodowych.