Kierownictwo Osiedla Piastowskiego uprzejmie informuje, że od 6 sierpnia 2018 r. Veolia Energia Poznań S.A. rozpocznie prace związane z wymianą istniejącej sieci cieplnej i przyłączy zasilających węzły cieplne budynków nr 2-4, 5-7, 8-10, 11-13, 14-16, 18-21 na os. Piastowskim, lokali użytkowych os. Piastowskim 17 („Beta”) oraz os. Piastowskim 26 (Przedszkole nr 126).

Prace rozpoczną się od komory ciepłowniczej zlokalizowanej pomiędzy budynkiem 2 a 36. Teren boiska zostanie tymczasowo zajęty na potrzeby składowania materiałów. Roboty będą przebiegać w pasach zieleni, chodnikach, parkingach i jezdni (ul. Juracka). W momencie prowadzenia prac przez ul. Juracką i na parkingu w okolicy budynku 18-21 nastąpi tymczasowa zmiana organizacji ruchu. Prace będą wykonywane etapami i mają łącznie potrwać około 3 miesiące.

Modernizacja sieci spowodowana jest zbyt częstymi awariami, które miały miejsce w poprzednich sezonach grzewczych.

Za utrudnienia w okresie prowadzenia prac uprzejmie przepraszamy.