Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu działając na podstawie § 77 z indeksem 7 ust. 28 Statutu ogłasza wyniki głosowań Uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni obradującego w 18 częściach w dniach od 9 maja 2023 roku do 6 czerwca 2023 roku.

Uchwała Nr 1/2023 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2022 rok.

„Za” powyższą Uchwałą głosowało 859 członków, „przeciw” 20 członków, przy 16 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta na skutek uzyskania wymaganej większości głosów


Uchwała Nr 2/2023 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2022 rok.

„Za” powyższą Uchwałą głosowało 871 członków, „przeciw” 14 członków, przy 24 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta na skutek uzyskania wymaganej większości głosów.


Uchwała Nr 3/2023 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2022 rok.

W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu – Ireneuszowi Schillerowi „za” udzieleniem absolutorium głosowało 850 członków, „przeciw” 22 członków, przy 34 głosach „wstrzymujących się”.

W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych – Agnieszce Terka „za” udzieleniem absolutorium głosowało 862 członków, „przeciw” 25 członków, przy 32 głosach „wstrzymujących się”.

W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych  – Wojciechowi Szczęsnemu „za” udzieleniem absolutorium głosowało 865 członków, „przeciw” 21 członków, przy 43 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta na skutek uzyskania wymaganej większości głosów.


Uchwała Nr 4/2023 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026.

W wyborach poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

1 część Walnego Zgromadzenia – obejmująca budynki na os. Piastowskim  o numerach: 2-15, 18-21, 23, 24, 28-36 oraz budynki przy ul. Rocha 2a-c, 4a-c, 6a-c i ul. Kórnickiej 26a-c

liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Błaszczyk Patryk – 1 325 głosów
 2. Rydlewski Robert – 2 688 głosów

2 część Walnego Zgromadzenia – obejmująca budynki na os. Piastowskim o numerach: 40, 43-54, 56, 57, 59-62, 66-73

liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Nowaczyński Jan – 2 598 głosów
 2. Sitek Szymon – 1 350 głosów

3 część Walnego Zgromadzenia – obejmująca budynki na os. Piastowskim o numerach: 82-100, 102, 103, 107-115

liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Chlebowski Dariusz – 1 288 głosów
 2. Stępczak Piotr – 2 691 głosów

4 część Walnego Zgromadzenia – obejmująca budynki na os. Jagiellońskim o numerach: 1-8, 12, 15-26, 31-87, 94-119, 122-127

liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Chmielowiec Sylwester – 175 głosów                        
 2. Klarzyński Zbigniew – 1 218 głosów
 3. Stachowiak Zbigniew – 2 593 głosy

5 część Walnego Zgromadzenia – obejmująca budynki na os. Oświecenia o numerach: 2-25, 27, 29-57, 62, 65-112

liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Glanc Michał – 2 630 głosów
 2. Maćkowiak Joanna – 1 362 głosy

6 część Walnego Zgromadzenia – obejmująca budynki na os. Powstań Narodowych o numerach: 1, 3-28, 31-37, 39-61

liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Grajewska-Kulda Maria – 1 360 głosów
 2. Jenek Zbigniew – 2 611 głosów

7 część Walnego Zgromadzenia – obejmująca budynki na os. Pomet o numerach: ul. Krańcowa 48, 50, 52, 54, ul. Warszawska 75, 77, 79, 87, 89, 91, ul. Konarskiego 28, 30, 32, 34, ul. Nadolnik 2-3, ul. Darzyborska 1-7

liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Brzeźniak Elżbieta – 1 275 głosów
 2. Kafel Dawid – 2 721 głosów

8 część Walnego Zgromadzenia – obejmująca budynki na os. Rzeczypospolitej o numerach: 1, 3, 8-14, 16-41, 45-76, 79-110 i lokal użytkowy – os. Rzeczypospolitej 20a

liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Cybowska Daria – 1 320 głosów
 2. Stachowski Tadeusz – 2 696 głosów

9 część Walnego Zgromadzenia – obejmująca budynki na os. Armii Krajowej o numerach: 1-95, 98, 102, 105, 108-123, 126-149 i lokal użytkowy – os. Armii Krajowej 94a

liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Pluta Włodzimierz  – 2 599 głosów
 2. Trębicki Tomasz  – 1 399 głosów

10 część Walnego Zgromadzenia – obejmująca budynki na os. Bohaterów II Wojny Światowej o numerach: 2-28, 31, 32, 34-37, 39-86 i lokal użytkowy – os. Bohaterów II Wojny Światowej 37a

liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Banaszak Iwona – 1 292 głosy
 2. Grzelczyk Janusz – 2 559 głosów
 3. Jensz Maciej – 125 głosów

 11 część Walnego Zgromadzenia – obejmująca budynki na os. Lecha o numerach: 2-13, 15-36, 39, 40, 42, 45-78, 80-119, 122-129

liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Brzezińska Aldona – 1 364 głosy
 2. Lesiński Jerzy – 2 615 głosów

12 część Walnego Zgromadzenia – obejmująca budynki na os. Czecha o numerach: 5-58, 61-72, 77-108, 114-139

liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Chudy Wojciech – 330 głosów
 2. Szymański Henryk – 2 407 głosów
 3. Ziętek Krzysztof – 1 250 głosów

13 część Walnego Zgromadzenia – obejmująca budynki na os. Tysiąclecia o numerach: 3-14, 16-29, 33-42, 45-54, 63-66, 70-72

liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Rożek Arkadiusz – 1 216 głosów
 2. Świtalska Elżbieta – 2 770 głosów

14 część Walnego Zgromadzenia – obejmująca budynki na os. Stare Żegrze i os. Polan o numerach: os. Polan 1-53, os. Stare Żegrze 20-35, 37-67, 102-108, 142-150

liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Leśna-Duber Magdalena – 1 339 głosów
 2. Ślosarz Katarzyna – 2 636 głosów

15 część Walnego Zgromadzenia – obejmująca budynki na os. Stare Żegrze o numerach: 2-13, 68-79, 85-87, 89a-d, 95a-i, 96a-d, 98-101, 111a-b, 114a-c, 115a-c, 116-120,122-128, 130-141, 151, 161-174, 176-185, 187-189, 151a – garaże i lokal użytkowy – os. Stare Żegrze 71a

liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Kapustka Łukasz – 1 287 głosów
 2. Piątkowska Bogusława – 2 574 głosy
 3. Stachowiak Przemysław – 148 głosów

 16 część Walnego Zgromadzenia – obejmująca budynki na os. Orła Białego o numerach: 3, 4, 6-28, 30-71, 74-86, 89-101, 106-119

liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 2

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Kalecki Janusz – 145 głosów
 2. Kruczkowski Andrzej – 2 396 głosów
 3. Ossowski Szymon – 1 226 głosów
 4. Stepczyński Andrzej – 1 264 głosy
 5. Szafran Leszek – 2 425 głosów
 6. Zimny Rafał – 202 głosy

17 część Walnego Zgromadzenia – obejmująca budynki na os. Rusa o numerach: 1-13, 15-52

liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Cieloszyk Marzena Barbara – 2 617 głosów
 2. Dzierzgowski Krzysztof – 1 205 głosów
 3. Najmanowicz Bogusław –  98 głosów

 18 część Walnego Zgromadzenia – obejmująca budynki na os. Rusa o numerach: 62-119, 121-138

liczba wybieranych członków Rady Nadzorczej: 1

Zgłoszeni kandydaci w kolejności alfabetycznej:

 1. Gaczek Wojciech – 2 628 głosów
 2. Rudziewicz Jacek – 1 333 głosy

Na skutek uzyskania wymaganej większości głosów dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2023 – 2026 w następującym składzie:

1 część Walnego Zgromadzenia – Robert Rydlewski
2 część Walnego Zgromadzenia – Jan Nowaczyński
3 część Walnego Zgromadzenia – Piotr Stępczak
4 część Walnego Zgromadzenia – Zbigniew Stachowiak
5 część Walnego Zgromadzenia – Michał Glanc
6 część Walnego Zgromadzenia – Zbigniew Jenek
7 część Walnego Zgromadzenia – Dawid Kafel
8 część Walnego Zgromadzenia – Tadeusz Stachowski
9 część Walnego Zgromadzenia – Włodzimierz Pluta
10 część Walnego Zgromadzenia – Janusz Grzelczyk
11 część Walnego Zgromadzenia – Jerzy Lesiński
12 część Walnego Zgromadzenia – Henryk Szymański
13 część Walnego Zgromadzenia – Elżbieta Świtalska
14 część Walnego Zgromadzenia – Katarzyna Ślosarz
15 część Walnego Zgromadzenia – Bogusława Piątkowska
16 część Walnego Zgromadzenia – Andrzej Kruczkowski, Leszek Szafran
17 część Walnego Zgromadzenia – Marzena Barbara Cieloszyk
18 część Walnego Zgromadzenia – Wojciech Gaczek